பஞ்ச பக்‌ஷ பரமான்னம்

பஞ்ச பக்‌ஷ பரமான்னம் என்று பரிபாஷைச்சொல் ஒன்று உண்டு. அது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஐந்து விதமான பக்ஷ்யங்களையும் அவைகளை சாப்பிடும் முறையையும் உணர்த்துகின்றது. ஶ்ரீமத் ராமானுஜர் ஶ்ரீ ரங்கம் கோயிலின் நிர்வாகத்தையும், நம்பெருமாளின் உத்ஸவாதிகளையும் அவனுக்கு சமர்ப்பிக்கும் மரியாதைகளையும், சீர்படுத்திய முறையில் அவன் கண்டருளப்பண்ணும் ப்ரசாதங்களையும் ஐந்து விதமான பக்ஷ்யங்களாக இருக்கவேண்டுமென்று விருப்பம் கொண்டார். அவைகளாவன

 1. பக்ஷ்யம். அதாவது கடித்து சாப்பிடும் பணியாற வகைகள்.

 2. போஜ்யம். விழுங்கி சாப்பிடும் அன்னம். தத்யோன்னம், பொங்கல், புளியோதரை போன்றவை.

 3. லேஹ்யம். நாக்கை ப்ரதானமாக்கி சாப்பிடும் பச்சடி, ஹல்வா போன்றவை.

 4. சோஷ்யம். உறுஞ்சி குடிக்கும் பழச்சாறு, பாயஸம் போன்றவை

 5. பேயம். உதட்டில் படாமல் பருகும் பால் போன்றவை.

இவைகளே பஞ்சபக்‌ஷ பரமான்னம் என்பதாகும். 

தீட்சை

தீட்சை என்றால் என்ன? ‘தீ’ என்றால் மலம். ‘ஷை’ என்றால் ஒழித்தல். மலமாகிய அழுக்கை ஒழித்தலே தீட்சை. தீட்சைகள் ஆறு வகைப்படும்.

1. பரிச தீட்சை

2. நயன தீட்சை

3. பாவனா தீட்சை

4. வாக்கு தீட்சை

5. யோக தீட்சை

6. நூல் தீட்சை

பரிச தீட்சை

ஒரு பறவை முட்டையிட்டு, அதன் மேல் உட்கார்ந்து, அதன் உடல் வெப்பத்தினால் முட்டை பொரிந்துக் குஞ்சு வெளியாவதைப் போன்றது, பரிச தீட்சையாகும். ஞானகுரு தனது திருக்கரத்தினால் சீடருடைய நெற்றியில் தொட்டு, மூலதாரத்தில் சுருண்டு உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் குண்டலினி ஆற்றலை மேல் நிலையில், புருவ மத்தியிலும், தலை உச்சியிலும், நிலை நிறுத்துவதே பரிச தீட்சையாகும்.

நயன தீட்சை

ஒரு மீன் முட்டையிட்டு, அதனைத் தன் கண்களால் பார்த்துப் பார்வையின் வெப்பத்தினால் முட்டை பொரிந்து, மீன் குஞ்சு வெளியாவதைப் போன்றது நயன தீட்சை. ஞானகுரு தமது திருக்கண்ணால் சீடரின் கண்களைப் பார்த்து புறத்தில் செல்லக்கூடிய சீடரின் மனத்தை, அகத்தில் பார்க்க அருளுவதே நயன தீட்சையாகும்.

பாவானா தீட்சை

ஒரு ஆமை கடற்கரையில் முட்டைகள் இட்டு, பின்பு கடலுக்குள் சென்று முட்டைகள் பொரிந்து குஞ்சுகளாக மாறவேண்டும் என்று இடையறாது நினைத்துக் கொண்டிப்பதைப் போன்றது பாவனா தீட்சை ஆகும். ஞானகுரு தன்னைப் போன்றே தன் சீடர்களையும் உடல் உணர்வு நிலையை விட்டு, உயிர் உணர்வில் நிலைக்கச் செய்து, சகஜத்திலேயே வெளிக்குள் வெளி கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகமான, எண்ணமற்ற மோனநிலையாம் ஆனந்தப் பெருவெளியில் நிலைக்க வைப்பதே பாவனா தீட்சை.

யோக தீட்சை

ஞானகுரு தன் அருளால் அகார, உகார, மகார, சிகார, வகார நிலைகளை உணர்த்துவதே யோக தீட்சையாகும். தலை உச்சியாகிய சிகாரத்திலிருந்து 12 அங்குல உயரத்திலுள்ள அண்டத்திலுள்ள பிண்டமான பெருவெளியில் நிலைத்து வெளிக்குள் வெளிகடந்து, சும்மா இருப்பதுவே வகார திருநிலை. இதனை ஞானகுரு, அக அனுபவமாக உணர்த்துவதே யோக தீட்சை ஆகும். உண்மையில், யோக தீட்சை என்பது மூச்சுப்பயிற்சியோ, வாசியோகம் என்றால் என்னவென்று அறியாமலேயே மூச்சை உள்ளுக்குள்ளே ஊதிச்செய்யும் பயிற்சிகளோ அல்ல. எண்ணமற்று, சகஜத்திலேயே, மனதில் மோனநிலையைப் பெற்று சிவவெளியில் லயமாகி இருப்பதே வாசி யோகம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

வாக்கு தீட்சை

ஞானகுரு, ஞானிகள் அருளிய திருமறைக் கருத்துகளையும், தான் தனக்குள் மெய்ஞான அனுபவமாக உணர்ந்ததையும், இறைத்தன்மையில் நிலைத்து நின்று, உள்ளன்போடு கேட்கும் சீடர்களுக்குச் சொல்லி, அவர்தம் உணர்வில், உயிரில், ஆன்மாவில் கலந்து, ஞான அதிர்வுகளை உருவாக்கி, என்றென்றைக்கும் வழிநடத்துவது வாக்கு தீட்சையாகும்.

நூல் தீட்சை

சரியை, கிரியை, யோக மார்க்க நூல்களை நீக்கி, ஞானத்திற்காக மட்டும் மெய் உணர்ந்த அருள் ஞானிகள் அருளிய திருமறைகளையும், அவர்கள் அனுபவித்த பேரானந்த அனுபவங்களையும், அதன் வழி நடக்கும் போது ஏற்படும் நிறைவான அனுபவக் கருத்துக்களையும் நூலாக்கிச் சீடர்களுக்கு வழிகாட்டும் நூலாக அருள்வது நூல் தீட்சையாகும்.

எடுத்த இப்பிறப்பில் தானே மெய்யான ஞானகுருவினைத் தேடிக் கண்டடைந்து, பணிந்து, அர்ப்பணித்து, ஞானதீட்சையைப் பெற்று, மன அழுக்குகளையும், உயிர் மற்றும் ஆன்ம அழுக்குகளையும் நீக்கப் பெற்று, மாசற்று தன்னை உணர்ந்து, தனக்குள் இறை நிலையை உணர்ந்து, இறைத்தன்மையில் இரண்டறக் கலந்து, அதில் கரைந்து என்றும் நித்தியராக வாழ்தலே சிறப்புடையது….

     ……ஓம் சிவாய நம ஓம்..

வாழ்வு தரும் மரங்கள்

பத்து கிணறுகள் ஒரு குளத்திற்குச் சமம், பத்து குளங்கள் ஒரு ஏரிக்குச் சமம், பத்து ஏரிகள் ஒரு புத்திரனைத் தருவதற்குச் சமம், பத்து புத்திரர்கள் ஒரு மரத்திற்குச் சமம், எவர் ஒருவர் நற்கனிகள் பூத்துக் குலுங்கும் நல் மரங்களை நடுகின்றாரோ அவரிடம்தேவதைகளும் முனிவர்களும் கந்தர்வர்களும் மூன்று யுகங்களும் தங்கி அருள் புரிவர். ‘மரங்களில் நான் அரச மரமாக இருக்கிறேன்’ என்று பகவான் ஸ்ரீ.கிருஷ்ணன் கூறுகிறார்.

ஒரு *அரச மரம்* நட்டால் ஒரு ஆண்டு சொர்க்கலோக பதவி கிட்டும் என்று *விருஷ ஆயுர் வேதத்தில்* குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.அதிக அளவில் ஆக்ஸிஜன் தரும் மரமாக அரச மரம் விளங்குகிறது. பிள்ளை வரம் வேண்டுவோர் அரச மரத்தைச் சுற்ற சொல்லி இருப்பதில் மருத்துவ காரணங்கள் உள்ளன.அரச மரத்தின் அதிக பிராண வாயுவினால் சுவாசம் சுத்தமடைகிறது, அதனால் எண்ணம் சுத்தமடைகிறது, அதனால் புத்தி தெளிவாகிறது, ஞானம் பிறக்கிறது. *புத்தருக்கு ஞானம் அளித்த போதி மரம் என்பது ஒரு அரச மரமே*. அதன் காரணமாகவே அரச மரத்தின் அடியில் அமர்ந்து கிராம பஞ்சாயத்துகளில் நீதி வழங்கி னார்கள்.

*ஆல மரம்* வாக்கின் அடையாளம். அதன் காரணமாகவே வணிகர் ஜாதியினரான *பனியாக்கள்* அதன் அடியில் கூடி தங்கள் வணிகத்தை நடத்தினார்கள். அதன் காரணமாகவே அது ஆங்கிலத்தில் *பான்யன் ட்ரீ* என்று அழைக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஆல மரம் மேகங்களை ஈர்த்து அதிக மழையை தருவிக்கக் கூடியவை, அதனால் ஆல மரங்களை நிறைய வளர்க்க வேண்டும்.சாஸ்திர முறைப்படி இரண்டு ஆல மரங்களை நடுபவர்களுக்கு கைலாயத்தில் ஒரு இடமும் கூடவே கந்தர்வ கன்னியரும் கிடைப்பார்கள் என்றும் *விருஷ ஆயுர்வேதம்* நூல் சொல்கிறது.மேகங்களை இழுக்கும் சக்தியுள்ள இன்னொரு மரமாக *இலுப்பை மரத்தையும்* அது ஆலையில்லா ஊருக்குச் சர்க்கரையானது. 

தமிழ் நாட்டில் அருகி வரும் இந்த இலுப்பை மரம் அவசரமாக மிக அதிக அளவில் மீண்டும் வளர்க்கப் பட வேண்டியதன் அவசியம் இலுப்பை மரத்தின் மகிமைகளைப் படிக்கும் பொழுது புரிகிறது. அரசு ஆண் மலடை நீக்கும் வல்லமை உடையதினாலும் வேம்பு பெண் மலடை நீக்கும் வன்மையுள்ளது என்பதினாலும் அரசுக்கும் வேம்புக்கும் திருமணம் செய்யும் ஃபெர்டிலிடிரைட்ஸ் உருவானது.நூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு வேப்ப மரப்பட்டையின் கஷாயம் அருந்த வேண்டும்.

நெட்டிலிங்க மரங்களே தமிழ் நாட்டில் *அசோக மரங்களாக* கருதப் படுகின்றன. *உண்மையான அசோக மரங்கள் இலங்கையில் இருந்து தருவிக்கப் பட்டு* தமிழ் நாட்டில் வளர்க்கப் பட வேண்டும்.*இப்படி மரங்கள் குறித்தான எண்ணற்ற செய்திகள் ஒவ்வொரு மரத்தின் மீதும் பெரும் மரியாதையையும் பிரமிப்பையும் அளிக்கின்றன.* தமிழ் நாட்டில் பெய்த மழை அளவிலேயே அதிகமாக பெய்த இடம் திருஆலங்காடு. திருவாலங்காட்டின் தல விருட்சம் ஆல மரம் என்பதும் *ஆல மரங்கள் நிறைந்த இடத்தில் அதிக மழை பெய்தது இயற்கைதான்.* நாம் சாதாரணமாக எதிர் கொள்ளும் வேப்பமரத்தின் பயன் பாடுகள் பிரமிக்க வைக்கின்றன. *புங்கை மரத்தை* அதிகம் வளர்ப்பதினால் தமிழ் நாட்டின் பயோ எரிபொருள் தேவையில் தன்னிறைவை அடையலாம். பெட்ரோல் டீசல் விலையேற்றத்தை சமாளிக்க புங்கை மரத்தை அதிக அளவில் வளர்த்து புங்கை எண்ணெய் தயாரிப்பது ஒரு மாற்றாக அமையும் அதே நேரத்தில் மழையையும் பெற்றுத் தரும் போன்ற தகவல்கள் தமிழ் நாடு அரசு அவசியம் கவனிக்க வேண்டியவை.

*ஒரு அரசு, ஒரு வேம்பு, ஒரு ஆல், பத்து புளி, முக்கூட்டாக வில்வம், விளா, நெல்லி* அருகருகே நட்டுக் கூடவே *ஐந்து மாமரங்களையும் நடுவோர்* நரகத்துக்குப் போக மாட்டார்கள் என்று *விருஷ ஆயுர்வேதம்* சுட்டுகிறது.  அந்தக் காலத்தில் இவை போன்ற *சுலோகங்கள் மூலமாகவே சூழலியலைப் போற்றி வளர்த்து இருக்கிறார்கள்*. *சொர்க்கம் நரகம் என்பதெல்லாம் நாம் வாழும் சூழலே* என்பதையும் நம் வாரிசுகளின் நன்மைக்காகவே இந்த பூமியை நாம் விட்டுச் செல்கிறோம் என்ற உண்மையையும் அவை உணர்த்துகின்றன. மரம் வளர்ப்பதினால் சொர்க்கத்தையும் நம் வாரிசுகளை மரமில்லாத நீரில்லாத மாசடைந்த நரகங்களில் இருந்தும் காக்கிறோம். தில்லை அம்பலமான சிதம்பரத்தின் தல விருட்சம் *தில்லை என்னும் மரம்*. இன்று அம்பலத்தில் நடராஜர் மட்டுமே ஆடுகிறார், ஆனால் தில்லை மரங்கள் மட்டும் அம்பேல் ஆகி விட்டது. *தில்லை மரம் ஒரு பாலுணர்வு ஊக்கி* மரம் மேலும் அவற்றை *அலையாற்றி மரங்களாக கடற்கரைகளில் வளர்த்தால் அவை சுனாமி தடுப்பாகவும் எரிசக்தி அளிக்கும் வளங்களாகவும் அமையும்*. *செஞ்சந்தன மரம்* அணுக்கதிர் வீச்சைத் தடுக்க வல்லது என்றும் *மோசஸ், சினாய் ஏரியில்* வீசி எறிந்து நீரைத் தூய்மை செய்த மரத்தடி செஞ்சந்தன மரமாகவே இருக்க வேண்டும். கல்பாக்கம், கூடங்குளம் பகுதிகளில் ஒரு பாதுகாப்பிற்காக செஞ்சந்தன மரத்தை அதிகம் நடலாம்.  

நாம் அதிகம் அறிந்திராத கண்டிராத மரங்களான *மருதம், சேராங்கொட்டை, செம்மந்தாரை, தான்றி மரம், வெப்பாலை, வன்னி, வாதநாராயணம், கடம்பு, புன்னை, நொச்சி, வேள்வேல், தழுதாழை, ஆனைப்புளி, பதிமுகம், மகோகனி, சிறுநாகப்பூ, தோத்தாங் கொட்டை, எட்டி, இயல்வாகை* ஆகிய அரிய வகை மரங்களின் மருத்துவ, சுற்றுச் சூழல் முக்கியத் துவங்களை அறிந்து நாம் அவற்றை அதிக அளவில் வளர்த்து மீட்டெடுக்க வேண்டும்.

மரங்களை பொறுத்துஅதன் தன்மையை சுருக்கமாக அறியலாம்.*நெல்லி* – இந்தியாவின் எதிர்காலம்,*மருதம்* – இதய நோய் நீக்கி,*வெப்பாலை* – பல நோய் நிவாரணி, *முருங்கை* – தாது புஷ்டி மரம்,*வேள்வேல்* – மேக நிவாரணி,*கொய்யா* – ஏழைகளின் ஆப்பிள்,*கருங்காலி* – கருப்பு வைரம்

*தொகுப்பு: வாழ்வு தரும் மரங்கள்*

இந்த சப்தம் கேட்க காதுகள் தேவையில்லை

சப்தத்தில், நான்கு விதங்கள் இருக்கின்றன. முதல் சப்தத்தின் பெயர் ‘வைகாரி’. யாராவது பேசும்போது நாம் கேட்பது இதைத்தான். இரண்டாவது வகையான சப்தத்தின் பெயர் ‘மத்யமா’, அதாவது நடுநிலையானது. இப்போது நான் ‘மிட்டாய்’ என்று சொன்னாலோ, அல்லது மிட்டாயைப் போல ஒன்றைக் காண்பித்தாலோ, உங்கள் மனம், ‘ஓ, மிட்டாய்!’ என்று நினைக்கிறது அல்லவா? இது மனதின் கற்பனையோ அல்லது வெறும் அதிர்வோ அல்ல.

‘மிட்டாய்’ என்பது ஒரு குரல், ஒரு சப்தம், உங்கள் மனதின் ஒரு பரிமாணத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது. இந்தச் சப்தத்தைத்தான் ‘மத்யமம்’ என்கிறோம். சப்தத்தின் மூன்றாவது பரிமாணத்தின் பெயர் ‘பஷ்யந்தி’. இது மனதின் சிந்திக்கும் திறனை குறிக்கிறது. நான் உங்களிடம் மிட்டாயை காண்பிக்கவும் இல்லை, ‘மிட்டாய்’ என்று சப்தமிடவும் இல்லை, இப்படி வெளியிலிருந்து எந்த குறிப்பும் வராமல் உள்ளுக்குள்ளிருந்து தானாகவே ‘மிட்டாய்!’ என்று வெளிப்படுகிறது. அது நான் சொன்னதன் எதிரொலியோ, எதிர்வினையோ இல்லை; உங்கள் மனமே உள்ளிருந்து அதை உருவாக்கிக் கொள்கிறது. இதுதான் ‘பஷ்யந்தி’ எனும் சப்தத்தின் பரிமாணம்.

சப்தத்தின் நான்காவது பரிமாணத்தின் பெயர் ‘பர வாக்’. ‘வாக்’ என்றால் குரல், ‘பர’ என்றால் தெய்வீகம் அல்லது படைப்பின் மூலம் என்று பொருள். ‘பர வாக்’ என்றால் படைப்பவனின் குரல். இது உங்கள் மதியை இழந்து, நீங்கள் கேட்க நினைக்கும் விஷயத்தை மட்டுமே கேட்பதைப் பற்றி அல்ல. உலகத்தில் பல தடுமாறும் மனங்கள் கடவுள் பேசுவதைக் கேட்கிறது தானே? அதுபோன்ற முட்டாள்தனங்களைப் பற்றி நான் தற்சமயம் குறிப்பிடவில்லை. நான் படைப்புக்கும், படைத்தவனுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கும் அதிர்வைப் பற்றிக் கூறுகிறேன்.

சிவன் தனது ஏழு சீடர்களுக்கு யோகாவைக் கற்பித்துக் கொண்டிருந்தபோது, பல சிக்கலான விஷயங்களைக் கற்றுக் கொடுத்தாலும், மாதக்கணக்கில், வருடக்கணக்கில் அவர் பேசவே இல்லை. ஏழு சீடர்களும், ஏழு விதமான முறைகளில், ஏழு வகையான யோகா முறைகளைக் கற்றுக் கொண்டனர். சிவனைப் பொறுத்தவரை அவர்கள் ஏழு பேரின் மீதும் எந்த ஈடுபாடும் காட்டாதவராக அங்கே அமர்ந்திருந்தார்.

பார்வதி இதைக் குறித்து, “அசாத்தியமான ஏழு ஞானிகள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவது சொல்வதுதானே முறையாக இருக்கும்?” என்றார். அதற்கு சிவன், “நான் சொல்வதைக் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுதானே இருக்கிறார்கள்” என்றார். “என்னுடன் இருக்கும் நெருக்கத்தினால் நான் சொல்வது உனக்குக் கேட்கவில்லை. அதனால் நான் உன்னிடம் வாய்திறந்து பேசவேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் நான் சொல்வதைக் கேட்கிறார்கள்” என்று பார்வதியிடம் சொன்னார். “அவர்கள் என் மனதிலிருப்பதைக் கேட்கிறார்கள்” என்று சொல்லவில்லை. “என் விழிப்புணர்வில் இருப்பதை அவர்கள் கேட்கிறார்கள். மற்ற எல்லாமே வெறும் தொடர்பு கொள்வதற்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டவை. அவர்கள் என்ன கேட்க வேண்டுமோ அதைக் கேட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்,” என்றார்.

எனவே சப்தமற்ற நிலைக்கு அடித்தளமாய் இருக்கும் சப்தம், நிச்சலனமான விழிப்புணர்வு, அதனை “பர வாக்” என்கிறோம். வாழ்க்கை, படைப்பு, பிரபஞ்சம், எண்ணங்கள், அனுபவங்கள், வெளிப்பாடுகள் இவற்றின் பிற பரிமாணங்களை மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்க முயற்சித்தால், அது முடிவில்லா கதையாகிவிடும். ஏனென்றால் அது முடிவில்லா வான்வெளி மண்டலம் போன்றது. நான் சொல்ல வந்ததைக் கேட்டு இது ஏதோ அகல பிரம்மாண்டமான கதை என்று நினைத்துவிட வேண்டாம், கதை பெரிதல்ல, ஆனால் இந்தப் படைப்பு அத்தனை பெரியது. அதைக் குறிப்பிடவே அப்படிச் சொன்னேன். ஆதியில்லாத இந்த சப்தத்தை நீங்கள் கேட்க முடிந்தால், அத்தனையும் இங்கு இருக்கிறது. பிரம்மாண்டமாய் விரிந்த பரந்த வெளியாய் உங்கள் பார்வையில் அது இருக்காது. 

பேனாவும் சுற்று சூழலும்

உலக அளவில் பயன்படும் அத்தியாவசிய பொருட்களில் ஒன்று பேனா.  ஆதி காலத்தில் விலங்கு வேட்டைக்கு பயன்படுத்திய கூர்மையான கற்களை எழுதுகோலாக பயன்படுத்தினர் மனிதர்கல்.  பின் எலும்பை பயன்படுத்தி களிமண்ணில் குறியீடுகளாக எழுதினர்.   விலங்கு தோலை எழுத பயன்படுத்தினர் கிரேக்கர்கள்.  பின் பாப்பிரஸ் என்ற காகிதம் போன்ற ஒன்றை கண்டுபிடித்தனர்.  அதில் எழுதுகோலை பயன்படுத்தி எழுதினார்.

ஐரோப்பாவில் ரோமை சேர்ந்தவர்கல் மரப்பட்டையில் மெழுகை தடவி உலோக எழுத்தாணி கொண்டு கி மு 1300 ல் எழுதியதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  ஆப்ரிக்க கண்ட பகுதியான எகிப்தில் ரீட் என்ற வகை பேனாவை கண்டுபிடித்தனர்.  சதுப்பு நில புல்வகையை சேர்ந்த ஒரு வகை மூங்கில் தண்டின் ஒரு முனையை கூர்மை செய்து மறு முனையில் மை ஊற்றும் வகையில் அமைத்து பேனா போன்ற அமைப்பை உருவாக்கி எழுதினர்.  இதுதான் மைப்பேனா உருவாக அடிப்படையாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.  இது போல் கி பி 700ல் கிவில் என்ற பேனா அறிமுகமானது.  அதாவது பறவை இறகின் நுனியை மையில் தொட்டு எழுதும் முறை.  இது நீண்ட காலம் புழக்கத்தில் இருந்தது.  வாத்து காகம் கழுகு நெருப்பு கோழி போன்ற பறவை இறகுகள் இதற்கு அதிக அளவில் பயன்பட்டன.

தொடர்ந்து உலோக நிப் பொருந்திய பேனா பயன்பாட்டுக்கு வந்தது.  அடுத்து பவுன்டெய்ன் பேனா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின் பால் பாயின்ட் பேனா பல வடிவங்களில் 1940க்கு பின் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது.  தொடர்ந்து ரோலர் பால் பேனா 1980ல்  அறிமுகமானது பின் பேனா பரிணாம வளர்ச்சியில் அதிக மாற்றம் ஏற்படவில்லை.  எழுதியபின் தூக்கி வீசும் பல வண்ன பிளாஸ்டிக் பால் பாயின்ட் பேனாக்கல் இப்போது அதிகம் பயன்பாட்டில் உள்ளன.  இவற்றை தூக்கி வீசுவதால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைவதாக கண்டறியப்பட்டுள்லது.  தமிழகத்தில் 6272 ட்ன் அளவுக்கு மறு சுழற்சி செய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக்  குவிந்து சுற்றுச்சூழலைக் கெடுப்பதாக அதிர்ச்சியூட்டும் புள்ளி விவரம் கிடைத்துள்ளது.  பிளாஸ்டிக்கால் ஏற்படும் தீமைகள் ஏராளம்   அதை அளவிட முடியாது.  அந்த பட்டியலில் ஒரு முறை பயன்படுத்தி தூக்கி வீசும் பேனாவும் சேர்ந்துள்ளது.

அறிவியல் தொழில் நுட்பம் எவ்வளவோ முன்னேறிவிட்டது.  மலிவு விலையில் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தாத எழுதும் கருவிகள் தயாரிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன.  அதற்கான வழிவகைகளை காண முயற்சிப்போம்.

4 அண்டங்கள்

நேற்று அமெரிக்காவின் நாசா புதிய பிரபஞ்ச படங்களை வெளியிட்டுள்ளது, இதுவரை ஒரே ஒரு அண்டத்தை அதாவது பால்வெளி எனும் ஒரே ஒரு அண்டத்தை மட்டும் வெளியிட்ட நாசா இப்பொழுது சக்திவாய்ந்த தொலைநோக்கி வழியாக 4 அண்டங்கள் தெரியுமாறு ஒரு படத்தை படத்தை வெளியிட்டுள்ளது

தன்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தொலைவில் ஒரு தொலைநோக்கியினை நிறுத்தி 4 அண்டங்கள் தெரியுமாறு ஒரு படத்தை எடுத்துள்ளது மானிட விஞ்ஞானம்

இது 1960களில் அவர்கள் சொன்ன விஞ்ஞான கருத்தை மாற்றுகின்றது, முதலில் பால்வெளி அல்லது ஆகாய கங்கை என்றொரு அண்டத்தை மட்டும் சொன்னவர்கள் இப்பொழுது கூடுதல் அண்டம் உண்டு என்கின்றார்கள்இதை என்றோ சொன்னமதம் 

1008 ஜீவ அண்டம் என என்றோ சொன்னவர்கள் இந்துக்கள், இன்னொரு பூமி என்றோ இன்னொரு கிரகம் என்றோ கூட சொல்லாமல் அன்றே 1008  ஜீவ அண்டம் என்றார்கள் ஜீவ அண்டம் என்றால் உயிர்கள் வாழ தகுதியான அண்டம், இது போக இன்னும்  சூட்சுமமாக ஏகபட்ட அண்டம் உண்டு என சொன்னது இந்துமதம்கண்ணனின் விஸ்வரூப தரிசனம் என்பதும் சிவனின் விஸ்வேஸ்வர தரிசனம் என்பதும் இந்த பிரமாண்ட பிரபஞ்ச வடிவமே, காசி விஸ்வநாதன் என்பது விஸ்வ எனும் பெரும் வடிவத்தின் பெயரேநாசா வெளியிட்ட படங்களை காணும் பொழுது, பாசுரங்களின் வரி நினைவுக்கு வருகின்றது

“பெரிய மா மேனி அண்டம் ஊடுருவ

பெருந்திசை அடங்கிட நிமிர்ந்தோன்” எனும் வரி அது

அப்படியே சூரபத்மனும் இதர அசுரர்களும் அண்டம் தாண்டி சென்ற காட்சியும் நினைவுக்கு வருகின்றதுஇந்த அண்டங்களெல்லாம் நிரந்தரமாக இருப்பவை அல்ல, அவை நாசாவின் படத்தில் நிலையானதாக தோன்றலாமே தவிர எல்லாமே சுழன்று கொண்டிருப்பவை, எல்லாமே அசைபவைஅந்த அசைவுதான் நடராஜரின் நடனமாக இந்துக்களால் சொல்லபடுகின்றதுஅந்த வெளிச்சமும் இருளும் ஒரு கருநீல நிறத்தை பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படுத்தும் அதைத்தான் “கண்ணன் மேனி கரு நீலம்” என்றார்கள், சிவன் விஷத்தை உண்டதால் மேனி நீலமாயிற்று என்றார்கள், அன்னையின் மேனி நீலம் என்றும் அவளை நீலவேணி என்றும் அழைத்தார்கள்

படம் திருமூலரின் பாடல்களையும் நினைவுறுத்துகின்றது, இம்மாதிரியான பாடல்கள் நினைவுக்கு வருகின்றது

“நின்றது அண்டமும் நீளும் புவியெலாம்

நின்றவிவ் வண்ட நிலைபெறக் கண்டிட

நின்றவிவ் வண்டமு மூல மலமொக்கும்

நின்றவிவ் வண்டம் பலமது விந்துவே.

காரணன் அன்பிற் கலந்தெங்கும் நின்றவன்

நாரணன் என்றும் நடுவுட லாய்நிற்கும்

பாரணல் அன்பிற் பதஞ்செய்யும் நான்முகன்

ஆரண மாய்உல காயமர்ந் தானே “

இந்துக்கள் என்றோ சொன்ன பெரும் மண்டபத்தின் ஒரு படியில் கால் வைத்திருக்கின்றது விஞ்ஞானம், எல்லா படிகளையும் கடந்து அந்த பிரமாண்ட மண்டத்தை அளந்து முடித்திருக்கும் இந்துமதம் விஞ்ஞானத்தை நோக்கி சிரிக்கின்றதுஇன்னும் பல நூறு ஆண்டுகளில் விஞ்ஞானம் இன்னும் வளரலாம், வளர்ந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ஓரளவு அறியும்பொழுதே அது இந்துமதத்திடம் முழுக்க சரணடையும்பிரபஞ்சத்தில் பால்போல் தெரியும் அந்த அண்டத்தை நோக்கும் பொழுது “திருபாற்கடலில் பள்ளி கொண்டாயே” எனும் வரி காதோரம் ஒலிக்கின்றது

ஆயிரமாயிரம் நட்சத்திரங்கள் மின்னும்பொழுது ஆதிஷேஷனுக்கு ஆயிரம் தலைகள் உண்டு அவற்றில் மாணிக்கமும் வைரமும் மின்னும் என இந்துக்கள் சொன்னதும் அது சரியாக இங்கு பொருந்துவதும் ஆச்சரியமானது*இந்துக்களின் ஞானமும் அறிவும் எவ்வளவு ஆழமானவை, முழுமையானவை என்பதை எண்ணும்பொழுது ஆச்சரியம் மேலிடத்தான் செய்கின்றது*.

பெண்ணின் மகத்துவம்

 ” *கணவனுக்கும் அவன் முன்னோருக்கும் சொர்க்கலோகம் கிடைக்க செய்பவள் அவன் மனைவியே ஆகும்* பெண்ணின்_மகத்துவம் பற்றி மனுதர்மசாஸ்திரம் கூறுகிறது வீட்டை விளங்கச் செய்வதும் சந்ததியை உருவாக்குவதும் பெண்களே என்பதால் அவர்கள் மிகவும் போற்றுதலுக்கு உரியவர்கள் அவர்கள் வீட்டில் இருக்கும் மஹாலட்சுமிகள் இதற்குமேல் அவர்களைப் போற்ற வேறு வார்த்தைகள் ஏது?

பிள்ளை பெறுபவர்களும் பெண் தான் பெற்ற பிள்ளையை பேணி வளர்ப்பவள் பெண் தான் ஒரு குடும்பத்தை கட்டுக்கோப்பாக நடத்தி செல்பவர்களும் பெண்கள்தான் உலக வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரமே பெண்கள்தான்  ஒருவன் சந்ததியை பெற்று இம்மை மறுமை இன்பங்களை அடையச் செய்பவள் மனைவியே.மந்திரப் பூர்வமான தர்மகாரியங்களுக்கு அவன் மனைவியும் உடன் இருந்தாக வேண்டும் மனைவி இல்லாவிடில் செய்யமுடியாது 

அவனுக்கு பணிவிடை புரிபவளும் ஆத்ம சுகம் தருபவளும் மனைவியே பித்ரு காரியங்களுக்கு உடனிருந்து உதவுவதும் அவளே மொத்தத்தில் கணவனுக்கும் அவன் முன்னோருக்கும் சொர்க்கலோகம் கிடைக்க செய்பவள் அவன் மனைவியே ஆகும் மனதாலும் வாக்காலும் சரீரத்தாலும் கணவனை அனுசரித்து இருக்கும் மனைவி கணவன் தன் புண்ணிய பலன்களால் எத்தகைய உயர்ந்தலோகத்தை அடைகிறானோ அதே லோகத்தை தானும் அடைகிறாள், 

மகோகனி

ஆஸ்திலேயரால் கப்பல் கட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட மரம் மகோகனி.  வீட்டு உப்யோகப் பொருட்களை செய்யவும் பயன்படுகிறது.  இந்த மரத்துக்கு நல்ல சந்தை மதிப்பு உள்ளது.   

வட தென் அமெரிக்க நாடுகலில் வியாபார நோக்கில் பெருமளவு பயிரிடப்படுகிறது.  இதில் மூன்று ரகங்கள் உண்டு.  வட அமெரிக்க நாடான மேற்கு இந்தியத் தீவு பகுதியில் வலரும் மகோகனி   மிக வலுவானது.  இதில் தான் இசைக்கருவிகல் செய்கின்றனர்.

ஆசிய நாடுகளான இந்டியா இந்தோனேஷியா மலேஷியா பங்களாதெஷ் பிலிபைன்சிலும் தற்போது வியாபார நோக்கில் பயிரிடப்படுகிறது.  சூறாவளி காற்றை தாக்குப் பிடித்து வளரும் திறன் பெற்றது.  

கரீபியன் நாடான டொமினிகன் குடியரசின் தேசிய மரம் மகோகனி.  இதன் பழத்தை தொடர்ந்து உண்டால் உடலில் கொழுப்பு குறையும்.  இதயம் சார்ந்த நோய்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்.  கொடுங்காற்றில் பயிர்கள் பாதிப்பை தடுக்க விவசாய நிலத்தின் ஓரத்தில் இதை நடலாம்   பெருங்காற்றையும் கட்டுப்படுத்தும்  சாதரணமாக 50 அடி உயரம் வளரும்.  தேக்கு போல மரத்தில் வைரம் பாய்ந்திருக்கும்.  வீட்டின் நிலைக்கதவு மற்றும் ஜன்னலுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

தகவல்  நன்றி   செல்வகணபதி     சிறுவர் மலர்.  

கங்காரு தாவல்

வயிற்றில் பை உள்ள பாலூட்டி வகை விலங்கு கங்காரு.  ஆஸ்திரேலியா கண்டப்பகுதியே இதன் தாயகம்.  ஆஸ்திரேலிய தேசிய விமான நிறுவனத்தின் சின்னமாக உள்ளது.  ஒரே தாவலில் 13 மீட்டர் தூரத்தைத் தாண்டும் திறன் கொண்டது.  ஆனால் பின்னோக்கி நகர இயலாது.  நீந்தும் திறன் பெற்றது.  முன்னங்கால்களை உயர்த்தி பின்னங்கால்களை ஊன்றி அதிவேகமாக குதிக்கும்  இது வேக ஓட்டமாக கருதப்படுகிரது.  நான்கு கால்களையும் தரையில் ஊன்றி நகர்ந்தால் மெதுவாக நடப்பதாக கொள்ளலாம்.  வலுமிக்க வால் உண்டு. இது தத்தி குதிக்கும்போது உடல் சம நிலை பேண உதவுகிறது.

கங்காருவின் விருப்ப உணவு புல்.  உண்டபின் ஆடு மாடு போல அசை போடும்.  அபாயச் சூழலை உணர்ந்தால் கால்களை வேகமாக தட்டி சக கங்காருவை எச்சரிக்கும்  வளர்ந்த ஆண் கங்காரு  பக் என்றும்  பெண் டோ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.  இளம் கங்காருவை ஜோயி  என்பர்   பிறக்கும்போது 2 செ மீ நீளத்தில் சிறிய புழு போல் காணப்படும்.   பின் தாயின் வயிற்றுப்பகுதி பையில் வளரும்  அதிலிருந்து வெளியே வர ஒன்பது மாதங்கல் வரை ஆகும்.  பெண் கங்காரு ஒரே சமயத்தில் குட்டிகளை மூன்று அடுக்கு முறையில் பராமரிக்கும்  அதாவது முதலில் பிறந்த குட்டி அவ்வப்போது வந்து பால் குடித்து செல்லும்.  அடுத்து பிறந்த குட்டி பையில் இருக்கும்   மூன்றாவது கருவில் இருக்கும்.  இதனால் பெண் கங்காரு நிரந்தர கர்ப்பிணியாகவே காட்சியளிக்கும்   கங்காருவின் பொறுப்புணர்வை போற்றுவோம்.

தகவல் நன்றி        சிறுவர் மலர்

யானைக் குட்டியின் கதை

அமெரிக்க அதிபராக 1857 முதல் 1861 வரை பதவி வகித்தவர்  ஜேம்ஸ் புக்கன்  அவருக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது.  சில பரிசுப்பொருட்களும் அதில் இருந்தன.  அந்த பரிசுகள் யானை தந்தத்தில் அழகுற செதுக்கப்பட்டிருந்தன.  சயாமில் இருந்து அந்த கடிதம் வந்திருந்தது.  ஆசிய நாடான தாய்லாந்தின் பழைய பெயர் தான் சயாம்.

அந்த கடிதத்தில்………………… அமெரிக்காவுக்கு சில யானைக்குட்டிகளை அன்பளிப்பாக தர விரும்புகிறோம்.  அவற்றை சிறப்பாக வளர்த்து முறையாக பராமரித்தால் சில வருடங்களில் குட்டிகள் போட்டு பெருகும்.  அவற்றை கொண்டு அதிக எடையுள்ள பொருட்களைத் தூக்கலாம்  கனமான சுமைகளை ஏற்றி செல்ல பயன்படுத்தலாம்

இவ்வாறு குறிப்ப்டப்பட்டிருந்தது.  கடிதத்துக்கு ஜேம்ஸ் புக்கான் பதில் ஏதும் தரவில்லை.  அவருக்கு பின் அமெரிக்க அதிபராக பதவி ஏற்றார். ஆபிரகாம் லிங்கன்.  அந்த கடிதத்துக்கு அவர்தான் பதில் அனுப்பினார்.  தாய்லாந்து நாடு அனுப்பியிருந்த  பரிசுகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துடன் எங்கள் நாட்டு யானை குட்டிகள் எதுவும் அனுப்ப வேண்டாம்.  வலுவான பொருட்களை சுமக்கவும் தூக்கவும்  ஆவியில் இயங்கும் ஆட்டோமொபைல் இயந்திரங்களை எங்கள் தொழில் நுட்ப வல்லுனர்கள் துணையால் கண்டுபிடித்துள்ளோம்   அவை கனமான பொருட்களை சுலபமாக சுமக்கும்  எளிதாக தூக்கும்.  எனவே யானைகள் தேவையில்லை என குறிப்பிட்டிருந்தார்.  இந்த பதிலால் தாய்லாந்து யானியக் குட்டிகள் அமெரிக்கா போகும் பாக்கியத்தை இழந்தன.