புராண காலங்களில் ATM???

நாயன்மார்களில் ஒருவரான சுந்தரர், சிவபெருமானிடம் அவசரத் தேவைக்கு பொன் கேட்டார். இறைவனும் மறுப்பின்றி 12,000 பொன்களை கொடுத்தாராம். சுந்தரர் உடனே ஈசனிடம் ஸ்வாமி இவ்வளவு பொன்களையும் என்னால் சுமந்து செல்ல முடியாது. இதனை எனக்கு திருவாரூரில் கிடைக்குமாறு அருள் புரியுங்கள் எனக் கூறினார். ஈசன் உடனே சுந்தரரிடம் நீ இந்த பொன் மூட்டையை இங்குள்ள மணிமுத்தாறில் போட்டு விட்டு ஆரூரில் கமலாலயத்தில் எடுத்துக் கொள் எனக் கூறினாராம். சுந்தரரும் அவ்வாறே செய்து விட்டு திருவாரூக்கு சென்று விட்டார்.

சில நாட்கள் கழித்து சுந்தரரின் மனைவி பரவை நாச்சியார் அவரிடம் அவசரமாக பொன் தேவைப்படுகிறது எனக் கூறியதும், மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு கமலாலயத்திற்கு அழைத்துச் சென்று ஈசன் பொன் அளித்த கதையை கூறினார். அதைக் கேட்டதும் பரவைக்கு வியப்பு தாளவில்லை. ஆற்றில் போட்டு விட்டு குளத்தில் எடுப்பதா என வினவினார்.

சுந்தரர் உடனே குளத்தில் இறங்கி சிவபெருமான் மேல் பதிகம் பாடியதும், இறைவன் அருளால் மணிமுத்தாற்றில் போட்ட பொன் கமலாலயத்தில் கிடைத்தது. அந்த பொன் உண்மையான பொன்னா என சோதிக்க த்யாகராஜ ஸ்வாமி ஆலயத்தில் வீற்றிருக்கும் விநாயகப் பெருமானிடம் சுந்தரர் பொன்னை உரைத்து தரச் சொன்னார். அதனால் அன்றிலிருந்து அந்த விநாயகர் மாற்றுரைத்த பிள்ளையார் என்றே அழைக்கப்பட்டார். ஸ்ரீமுத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் ஸ்ரீமஹா கணபதி ரவதுமாம் என்ற கௌளை ராக கீர்த்தனையில், ஸுவர்ணாகர்ஷண விக்னராஜோ என்று ஈசனின் திருவிளையாடல் சம்பவத்தை விவரிக்கிறார்.

சுந்தரர் பக்தி என்னும் கணக்கை (Account) சிவபெருமானிடம் தொடங்கி, அவன் நாமத்தை PIN நம்பராக உபயோகித்து பொருள் செல்வத்தை பெற்றிருக்கிறார்.

ஒரு தளிகையில்          ஒரு திவ்ய தேசம்

 

ஸ்ரீவைஷ்ணவரே!இன்று உமக்கான தளிகைஎங்கள் திருமாளிகையில்தான்!மறுக்காமல், மறக்காமல்ஆத்துக்காரியும் அழைச்சுண்டுஇன்று மதியம் எங்கள்அகத்திற்கு வாரும்!!பாகவத பிரசாதம்!மறுக்கத்தான் முடியுமா?

தன்னவளையும்தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டுஅழைத்தவர் வீட்டிற்குவிருந்துண்ணச் சென்றார் அந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர்!!நல்ல மரியாதை செய்துஇருவரையும் அமர வைத்துவிருந்துண்ணச் செய்தார்அழைத்த வைஷ்ணவர்!!

வயிறு நிரம்பியதா?ஸ்ரீவைஷ்ணவரே!மனதும் நிரம்பியது!வைஷ்ணவரே!விழுந்து விழுந்து கவனித்தஉம் பேரன்பிலே நாங்கள் விழுந்தே போனோம்!!எங்காத்துதளிகை எப்படி?

பகவானின் பிரசாதம் அது!வார்த்தைகளுக்குள் அடங்காதது!அருமை என்றஒற்றைச் சொல்லில்அதன் சுவையை நான்உணர்த்திவிட முடியாது!

கவியாகப் பாடட்டுமா?அத்தனைச் சிறப்பாய்இருந்ததா தளிகை?ஓய்! பொய்யொன்றும் இல்லையே?கவிதைக்கு பொய் அழகு!அதனை நானும் அறிந்துள்ளேன்!உம் கவியும் பொய்தானோ?அதில் பொய்யே இருக்காது!கேட்டுத்தான் பாருமே!

கண்ணமுது கோவில்!கறியமுது விண்ணகர்!அன்னமுதுவில்லிப்புத்தூர் ஆனதே!எண்ணும் சாற்றமுது மல்லை!குழம்புமது குருகூர்!பருப்பதனில்திருமலையே பார்!! அவரது திருவடிகளில்விழுந்து சேவித்தார்விருந்து  கொடுத்தவர்!எங்காத்து தளிகையில்இத்தனைத் திவ்யதேசமா?கண்களில் நீர் பனிக்கவந்தவர்களைவழியனுப்பி வைத்தார்!

அண்ணா!கோபிச்சுக்காதீங்கோ!கவி பாடும் அளவிற்காஅவாத்து தளிகை இருந்தது?நானும்தான் தினமும்எத்தனையோ செய்கிறேன்!ஒரு திவ்யதேசமும் காணோமே?அடியே மண்டு!நமக்கு நாமேபாராட்டிக் கொள்வதற்குபெயரா தாம்பத்யம்?என் சுவை நீயறிவாய்!உன் குறை நானறியேன்!அந்தப் பாட்டுக்கு உனக்குஅர்த்தம் புரியலையா?அந்த அளவுக்குஞானம் இருந்தால்உங்காத்துக்கு நான் ஏன்வாக்கப்பட போகிறேன்?

நான் மண்டுதான்!நீங்களே சொல்லுங்கோ!!கண்ணமுது கோவில்!கண்ணமுது என்றால் பாயசம்!கோவில் என்றால் ஸ்ரீரங்கம்!அரங்கன் கோயிலில் பாயசம்மண் சட்டியில்தான் வைப்பார்கள்!அதனால் பாயசம்சற்று அடிபிடிப்பது என்பது அங்கே தவிர்க்க முடியாத ஒன்று!இங்கேயும் பாயசம்அடிப்பிடித்து இருந்ததால்கண்ணமுது கோவில்!!

அப்படியா அண்ணா!அடுத்தது! அடுத்தது!!!!!கறியமுது விண்ணகர்!கறியமுது என்றால்காய்கறி வகைகள்!விண்ணகர் இருக்கும்ஒப்பில்லாத பெருமானுக்கு நைவேத்தியம் எதுவிலும்உப்பே சேர்க்க மாட்டார்கள்!இவாத்து கறியமுதிலும்இன்று உப்பில்லை!அதனால் கறியமுது விண்ணகர்!!அருமை அண்ணா!அப்புறம்… அப்புறம்…அன்னமது வில்லிபுத்தூர் ஆனதே!ரங்கமன்னாரின் கோயிலிலேஅன்னம் குழைந்தே இருக்குமாம்!இங்கேயும் சாதம்குழைந்தே இருந்ததனால்அன்னமது வில்லிபுத்தூர்!!இப்படியும் உண்டா?அடுத்தது… அடுத்தது…..சாற்றமுது மல்லை!சாற்றமுது என்றால் இரசம்!மல்லை என்றாலோ கடல்!கடல் நீரைப் போலஅவாத்து சாற்றமுதிலும்உப்பே அதிகம்!!

அண்ணா!கொஞ்சம் அதிகமாத்தான் போறீங்க!அடுத்தது என்ன?குழம்பது குருகூர்!குருகூரிலே எது பிரசித்தம்?நம் ஆழ்வான் இருந்தபுளியமரம்தானே!குருகூர் என்றாலே புளிதான்!அவாத்து குழம்பிலும்வெறும் புளிதான்!!கடைசியையும்சொல்லிவிடுங்கள்!!பருப்பதில் திருமலை!திருமலை முழுவதும் கல்தான்!அவாத்து பருப்புமுழுதும் கல்லும் இருந்ததே?அண்ணா!இப்படியா பாடிவிட்டு வருவீர்?

அர்த்தம் புரிந்தால்அவர்கள் தவறாக உம்மைஎண்ண மாட்டாரோ?அடியே!கட்டாயம் எண்ண மாட்டார்!பாகவத சேஷம் என்றுஅந்த உணவினைஅவர்கள் குடும்பம் முழுதும் இந்நேரம் உண்டிருப்பர்!அந்த உணவினில் அவர்கள்சுவைகளைக் கட்டாயம்கண்டிருக்க மாட்டார்கள்!நான் சொல்லி வந்ததிவ்ய தேசங்கள் மட்டுமேஅவர்கள் எண்ணத்தில் இருக்கும்!வெறும் சாதமல்ல அது!இந்நேரம் அதுபிரசாதமாய் மாறியிருக்கும்!!அண்ணா!என்னை மன்னித்து விடுங்கள்!ஒன்று கேட்கிறேன்!கட்டாயம் செய்வீர்களா?

கட்டாயம் செய்கிறேன்!என்ன வேண்டும் உனக்கு?நல்ல தமிழ் சொல்லித் தருகின்றஒரு ஆசான் வேண்டும்!நான் தமிழ் கற்க வேண்டும்!நாளை என் சமையலில்எந்தத் திவ்யதேசம்மறைந்து வருகிறது எனநானும் அறிய வேணடும்!!

#

வாய் விட்டு சிரிங்க நோய் விட்டு போகும்……!

ஒரு கோர்ட்ல கேஸ் நடக்குது . அந்த ஊர்லயே வயசான ஒரு கிழவியை சாட்சியா வச்சு,விசாரிச்சுக்கிட்டிருக்காங்க .வக்கீல் : பாட்டி உங்கள பத்தி சுருக்கமா சொல்லுங்க .பாட்டி : என்னை பத்தி சொல்ல என்ன இருக்கு ? உன்னைப்பத்தி சொல்லவா ? நீ சின்ன வயசுல இந்த ஊர்ல பெரிய களவாணிப பய . சின்ன சின்ன திருட்டெல்லாம் பண்ணி தப்பிச்சிகிட்டே . அப்புறம் ஒரு நாள் நம்ம ஊரு கோவில் உண்டியலை உடைச்சு நகை பணம் எல்லாம் திருடிட்டே . ஊர் மக்கள் கிட்ட மாட்டாம உன்ன உங்க அப்பன் வெளியூருக்கு கூட்டிகிட்டு போய் படிக்க வச்சான் . இன்னிக்கு நீ வக்கீலா இங்க வந்து நிக்கற

அதிர்ந்து போனார் வக்கீல் …மெல்ல சமாளிச்சிகிட்டு…”சரி பாட்டி இந்த எதிர் தரப்பு வக்கீலை உங்களுக்கு தெரியுமா ?” ன்னு கேட்டார்.பாட்டி : தெரியுமாவா – . சரியான பொம்பளை பொறுக்கி . பஞ்சாயத்து இவனை ஊற விட்டு ஒதுக்கி வச்சுருச்சு . இப்போ என்னமோ கோட்டு போட்டுக்கிட்டு வந்து நிக்கிறான் ஜட்ஜ் : மேஜையை தட்டி : ” அரை மணி நேரம் கழித்து கோர்ட் மீண்டும் கூடும் ” ன்னு உத்தரவிட்டுட்டு…வக்கீல்கள் இருவரையும் தன் அறைக்கு அழைத்தார் .

 ஜட்ஜ் : கோர்ட் மறுபடியும் தொடங்கியதும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ” இந்த ஜட்ஜ் அய்யாவை தெரியுமா “ன்னு அந்த கிழவி கிட்ட கேட்டீங்கன்னா செருப்பு பிஞ்சுடும் ” ன்னு வார்னிங் குடுத்தார்..!!      வாய் விட்டு சிரிங்க நோய் விட்டு போகும்……!

படித்தேன் சிரித்தேன் பகிர்ந்தேன்

அதிசய ஊர் இது

சொந்த விஷயமாக ஒரு ஊருக்குப் போயிருந்தார் முல்லா. உறைய வைக்கும் கடுங்குளிர் காலம் அது.  வேலையை முடித்துவிட்டு விடுதிக்கு வந்தபோது வெறி நாய் ஒன்று குரைத்தது.   நாயை விரட்டும் நோக்கில் கீழே குனிந்து கல்லை எடுத்தார்  குளிரில் உறைந்த கல்லும் எடுக்க முடியாமல் தரையில் இறுகிக் கிடந்தது.

என்ன அதிசய ஊர் இது?  கல்லைக் கட்டிப் போட்டுவிட்டு வெறி நாயை சுதந்திரமாக அலைய விட்டுள்ளனரே என மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டார்.

படித்ததில் சிரித்தது

      தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை செல்லும் முத்து நகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் கோவில் பட்டியில் ஒரு பாட்டி மூட்டையுடன் ஏறினார். கம்பார்ட்மென்டில் உட்கார்ந்திருந்த இளைஞனிடம் சொன்னாள். “பேராண்டி… நான் நாளை காலை 7 மணிக்கு விழுப்புரத்தில் கல்யாணத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக செல்கிறேன். அதிகாலை 2 .00 மணிக்கு இந்த ரயில் விழுப்புரத்தை சென்றடையுமாம்.  நான் தூங்கி விடுவேன் என்னை விழுப்புரத்தில் 2.00 மணிக்கு எழுப்பி இறக்கி விட்டு விடு. நான் எழுந்திருக்கவில்லை என்றாலும் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி பிளாட்பாரத்தில் படுக்க வைத்து விடு. நான் விடிந்ததும் ஆட்டோ பிடித்து கல்யாண மண்டபத்திற்கு சென்று விடுவேன். சிரமத்திற்கு மன்னித்துக் கொள். இந்த உதவியை மட்டும் எனக்காக செய்து விடு..” என்றாள்.

அவன் சொன்னான் பாட்டி “இதென்ன உதவி …கண்டிப்பாக நான் உங்களை விழுப்புரத்தில் இறக்கி விட்டு விடுகிறேன் அதற்காக உதவி என்று பெரிய பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்லாதீர்கள் நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்குங்கள்..” என்றான். பாட்டியும் அவனை நம்பி நன்றாகத் தூங்கி விட்டாள்.காலை ஏழு மணிக்கு எக்மோர் ஸ்டேசன் வந்ததும் அந்த பாட்டி குய்யோ முறையோ என்று கத்தி அந்த இளைஞனை திட்டுகிறாள். “நீ நல்லா இருப்பியா… நாசமா போயிருவ… உன்னை நம்பி தானடா நான் தூங்கி விட்டேன், முடியாது என்று முதலிலேயே சொல்லியிருந்தால் நான் தூங்காமல் இருந்திருப்பேன் அல்லது வேறு யாரிடமாவது சொல்லி இருப்பேனே இப்போதே மணி ஏழாகி விட்டதே.. இனி நான் எப்படி பஸ் பிடித்து எத்தனை மணிக்கு விழுப்புரத்துக்குப் போவேன். முகூர்த்தம் முடிந்து விடுமே…” என்று திட்டிக் கொண்டே இருந்தாள்.

பக்கத்திலிருந்தவர்கள் விசயத்தைக் கேள்விப் பட்டு அவர்களது பங்குக்கு அவர்களும் அவனை திட்டி சாத்து சாத்து என்று சாத்தினார்கள். அவன் இந்த திட்டையும் அடியையும் பொருட்படுத்தாமல் தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான். எல்லோரும் கேட்டார்கள் “ஏண்டா பாட்டியும் நாங்களும் உன்னை இந்த திட்டும் இப்படி அடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்…  நீ எதையும் பொருட்படுத்தாமல் அப்படி என்னத்தையடா யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்…” என்று கேட்டார்கள்.அதற்கு அவன் சொன்னான் “இந்தப் பாட்டியே என்னை இப்படித் திட்டுகிறதே.. இந்தப் பாட்டி என்று நினைத்து இன்னொரு பாட்டியை சொல்லச் சொல்ல கேட்காமல் அதிகாலை 2.00 மணிக்கு தர தரவென்று இழுத்து விழுப்புரம் பிளாட்பாரத்தில் படுக்க வைத்து விட்டு வந்தேனே… அந்த பாட்டி எப்படி திட்டும்… என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்றான்…

முல்லாவின் தந்திரம்

தர்மங்களை உபதேசிக்கும் அறிஞர் ஒருவர் ஒரு நாள் மதிய வேளையில் முல்லாவை சந்தித்தார்.  உணவு விடுதி எங்கிருக்கிறது எனக் கேட்டார். முல்லாவும் பதிலளிக்க நீங்களும் வாருங்கள் சாப்பிட்டு வரலாம் என அழைத்தார்.  விடுதியில் நுழைந்ததும் இன்று விசேஷமான உணவு இருக்கிறதா?  எனக் கேட்டார் முல்லா.  நெய் மீன் என பதில் வந்தது.  இரண்டு வறுத்த மீன் துண்டுகள் கொண்டு வாருங்கள் என்றார்.

மீன் வந்தது.  அதில் ஒன்று பெரியதாகவும் மற்றொன்று சிறியதாகவும் இருந்தது.  பெரிய துணடை முல்லா எடுத்துக்கொண்டார். அறிஞரின் முகம் சிவந்தது.  நீங்கள் நடந்து கொள்வது தர்மத்திர்கு விரோதமானது என விளக்கம் அளித்தார்.  அமைதியுடன் கேட்ட முல்லா இந்த இடத்தில் நீங்களாக இருந்தால் என்ன செய்திருப்பீர்கள் என்றார்.   மனச்சாட்சியுள்ளவன் நான். பெரிய துண்டை உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பேன் என்றார் அறிஞர்.

அப்படியா ……..ரொம்ப நல்லது இதோ உங்களுக்கான பங்கு என்று சொல்லி சிறிய துண்டை அறிஞரின் தட்டில் வைத்தார் முல்லா.

உலகில் சிறந்த காய்

மன்னரிடம் சில காலம் அமைச்சராக இருந்தார் முல்லா.  அப்போது  அடிக்கடி மன்னருடன் அமர்ந்து உணவு சாப்பிடுவார்.  ஒரு நாள் உணவில் பீன்ஸ் சமைக்கப்பட்டிருந்தது.   மன்னருக்கு அன்று அதிக பசி என்பதால் அதை விரும்பி சாப்பிட்டார்.  உலகிலேயே சிறந்த காய் பீன்ஸ்தானே……….நீர் என்ன நினைக்கிறீர் எனக் கேட்டார் மன்னர்.  பீன்ஸ் காய்க்கு நிகராக வேறு எதுவும் இல்லை என்றார் முல்லா.

உடனே சமையற்காரனை அழைத்து இன்று முதல் பீன்ஸ்க்கு தான் முதலிடம் தாருங்கள் என உத்திரவிட்டார்.  தொடர்ந்து பீன்ஸ் சாப்பிடவே மன்னருக்கு சலிப்பு ஏற்பட்டது.  மீண்டும் ஒரு நாள் மன்னருடன் உணவு சாப்பிட அமர்ந்தார் முல்லா. அப்போது மன்னர் மிக மோசமான காய் பீன்ஸ்தானே   நீர் என்ன நினைக்கிறீர் என்றார்.  எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது என்றார்.

பத்து நாட்களுக்கு முன்பு பீன்ஸ் நல்லது என சொன்னீரே………..இப்போது மாற்றுகிறீரே ….என்றார் மன்னர்.  என்ன செய்யட்டும் மன்னா………….நான் வேலை பார்ப்பது தங்களிடம் தானே  பீன்ஸ் காயிடம் இல்லையே என்றார் முல்லா சிரித்தபடியே.

பல்வலி

அமெரிக்காவில நம்பாளு ஒருத்தன் பல்வலி தாங்காமல் பல்லை புடுங்கலாம்ன்னு டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனான்.”டாக்டர் என் பல்லைப் புடுங்கனும்னுன்னா எவ்ளோ ஆகும்””1200 டாலர் ஆகும்”  அந்த ரேட் அவனுக்கு அதிகமாக தோணிச்சு.கொஞ்ச நேரம் யோசனை செஞ்ச பிறகு அவன் அவர்கிட்ட “டாக்டர் என் பல்லை பிடுங்க இதைவிட குறைந்த செலவில் வேறு ஏதாவது வழிகள் இருக்கா?””ஒரே ஒரு வழி இருக்கு. அனஸ்தீஷியா இல்லாம வேணும்னா செய்யலாம். $500 டாலர் குடுத்தா போதும். ஆனா ரொம்ப வலிக்கும்”

. “பரவாயில்ல டாக்டர். அனஸ்தீஷியா இல்லாமலேயே பல்லை பிடுங்குங்க. நான் எப்படியாவது வலியை சமாளிச்சுக்கிறேன்”டென்டிஸ்ட் அவனோட பல்லை பிடுங்கிய போது அவன் வலி ஏதும் காட்டிக் கொள்ளாமல் அமைதியாக இருந்தது அவருக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது.. பல்லைப் பிடுங்கி முடிச்சதும் அவருக்கு பணம் கொடுக்க முயன்ற அவனிடம் டென்டிஸ்ட் சொன்னார்: “இந்த அளவு தைரியமும் சகிப்புத் தன்மையுடனும் ஒரு பேஷண்டைக் கூட இதுவரை நான் பார்த்ததே இல்லை. எனக்கு நீ ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி.. எனவே நீ எனக்கு பீஸ் தர வேண்டாம். இந்த 500 டாலரை எனது அன்பளிப்பாக நீயே வைத்துக் கொள்” என்று தனது பணத்தை எடுத்து அவனிடம் கொடுத்தார்.

. மாலை நேரத்தில் தனது வழக்கப்படி தனது சக பல் மருத்துவர்களிடையே பேசிக் கொண்டிருந்த போது காலையில் தனது கிளினிக்கில் வந்த பேஷன்ட்டுடன் தனக்கு ஏற்பட்ட ஸ்வாரஸ்யமான அனுபவத்தை மிகுந்த ஆச்சரியத்துடன் அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.எல்லோரும் அவர் சொன்னதை வியந்து போய்க் கேட்டுக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் ஒரே ஒரு டாக்டர் மட்டும் எகிறினார்.”நீங்கள் சொன்ன பேஷன்ட் காலையில் முதலில் என்னிடம் தான் வந்தான். அவனுக்கு அனஸ்தீஷியா கொடுத்து வெளியில் அமர்ந்து காத்திருக்க சொன்னேன். அரை மணி நேரம் கழித்துப் பார்த்தால் அவன் சீட்டில் இல்லை. ஒரேயடியாகக் காணாமல் போயிருந்தான். அந்த பயபுள்ளை தான் உங்களிடம் வந்திருக்கிறான் போலிருக்கு !”என்று புலம்பித் தீர்த்து விட்டார்.

.

…  படித்ததில் பிடித்தது .

காசுக்கு எட்டு

தமிழில் முந்திரி மலையாளத்தில் அண்டிப்பருப்பு இந்தியில் காஜூ என்ற பெயர்களில் இது அழைக்கப்படுகிறது.  Acaju என்பது தூப்பி பழங்குடியினர் முந்திரியை அழைக்கும் சொல். அதற்கு தானாக விளையும் கொட்டை என்று அர்த்தம். அதைத்தான் போர்த்துக்கீசியர்கள் caju என்று பதிவு செய்து வைத்தார்கள்.    caju என்பதில் இருந்துதான்  cachou  என்ற வார்த்தை உருவாகி பின் காலபோக்கில்  cashew nut  என்ற ஆங்கில வார்த்தையாக மாறியிருக்க வேண்டும்.  ஆனால் Cashew nut என்ற வார்த்தை எப்படி உருவானது  என்பதற்கு நம் ஊரில் வாய்வழிப் பழங்கதை ஒன்று சொல்லப்படுவதுண்டு.

போர்ச்சுகிசியர்களால் இங்கே முந்திரி செழிப்பாக விளைய ஆரம்பித்தது. சாதாரண மக்களும் அதைச் சந்தையில் விற்க ஆரம்பித்தார்கள்  அப்போது அங்கே வந்த பிரிட்டிஷாருக்கு இந்த முந்திரிபருப்பு பற்றித் தெரியவில்லை. வெள்ளைக்காரன் ஒருவன் சந்தையில் முந்திரி விற்றுக்கொண்டிருந்த வியாபாரியிடம் அதை வாங்கிச் சுவை பார்த்திருக்கிறார். அவருக்கு அந்தச் சுவை பிடித்ஹ்டிருந்த்து. உடனே அதன்பெயர் என்ன என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்டிருக்கிறார்  what is the name of this nut?

நம்ம ஊர் வியாபாரிக்கு ஆங்கிலம் புரியவில்லை  வெள்ளைக்காரன் விலையைத்தான் கேட்கிறார் என்று நினைத்துக்கொண்டு காசுக்கு எட்டு என்று பதில் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிரார். அதை வெள்ளைக்காரன்    Cashew nut என்ரு புரிந்து கொண்டான்.  காசுக்கு எட்டு என்பதுதான்  Cashew nut என்ற ஆங்கில சொல்லானது என்பது வெள்ளைக்காரன் காலத்துக் கதை.

தகவல் நன்றி  அவள் விகடன்.

நகைச்சுவை இரட்டையர்

அமெரிக்காவில் ஹாலிவுட் சினிமாக்களை நகைச்சுவையால் கலகலக்க வைத்த நடிகர்கள் லாரல்  ஹார்டி இரட்டையராக கலக்கினர்.  இதில் ஹார்டி எதையும் அலட்சியமாக அணுகுவார். சினிமா படப்பிடிப்பு நடக்கும்போதே நண்பர்களுடன் கோல்ப் விளையாட சென்று விடுவார். இருவரும் இணையும் முன்பே 50க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்திருந்தார் லாரல். 250க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்து பிரபலமாகி இருந்தார் ஹார்டி. இருவரும் 1971 முதல் இணைந்து நடித்தனர்.

நகைச்சுவை மேடை நாடகங்களில் இணைந்து நடித்தனர்.  ஐரோப்பிய நாடுகளான இங்கிலாந்து அயர்லாந்து ஸ்காட்லாந்தில் பல நாடகங்களை அரங்கேற்றியுள்ளனர். மொத்தம் 107 படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.  இணைந்து நடித்த ‘ தி மேஜிக் பாக்ஸ் ‘ என்ற படம் ஆஸ்கார் விருது பெற்றது.  இங்கிலாந்து கீயூம்பிரியா யுல்வர் ஸ்டன் பகுதியில் ஒரு இரும்புத்தூணில் இருவரும் சாய்ந்துள்ளது போல் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தகவல் நன்றி   சிறுவர் மலர்.