ஆழ்கடல் எரிமலைகள்

கடலின் ஆழமான பகுதிகளில் பூமியிலிருந்து சூடான நீர் வெளியேறும்போது அவை ஹைட்ரொதெர்மல் வெண்ட் விரிசல்களாக மாறுகின்றன.  பூமியின் தகட்டிலிருக்கிர விரிசல்களின் வழியாகக் கடல் நீர் உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. பிறகு இந்தக் கடல் நீரும் பூமிப்பந்தின் உள்ளே இருக்கும் உலோகக் குழம்புளால் சூடாக்கப்பட்ட நீரும் அதிக அழுத்தத்தோடு வென்னீர் ஊற்றுக்கள் மாதிரி கடலின் தரையிலிருந்து வருகின்றன,  இந்த நீரில் கலந்திருக்கும் கனிமங்கள் உலர்ந்து ஒரு சிம்னியைப் போலவும் குழல் போலவும் இந்த ஊற்றுக்களைச் சுற்றி ஒரு வடிவத்தில் உறைந்து போகின்றன. அதையே நாம் ஹைட்ரோதெர்மல் வெண்ட் என்கிறோம். சல்பைட் தனிமங்கள்  அதிகமாக இருக்கும்போது கறுப்பு நிலத்திலும் பேரியம் கால்சியம் சிலிக்கான் போன்றவை அதிகமாக இருந்தால் வெள்ளை நிறத்திலும் இந்த நீர் தெரியும்.  அதை வைத்து இவற்றைக் கறுப்பு ஸ்மோக்கர் எனவும் வெள்ளை ஸ்மோக்கர் எனவும் அழைக்கிறார்கள்.

500 டிகிரி செல்சியச் வரை வெப்பம் அதிக அழுத்தம் தனிமங்களில் அடர்த்தி உயிரினங்கள் வாழத் தகுதியற்ற இடம் என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு இதைச் சொல்லலாம். ஆனால் இயற்கை எப்போதுமே நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது.  இங்கேயும்  உயிர்கள் உண்டு

குழல் புழுக்கள்   [ GIANT TUBE WORM ]

பார்த்தவுடன் நம் கண்ணைக் கவர்வது சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு லிப்ஸ்டிக் குழாய் மாதிரி இருக்கும் இந்தக் குழல் புழுக்கல் தான்.  இவற்றுக்கு லிப்ஸ்டிக் புழுக்கள் என்று செல்லப் பெயரும் உண்டு.  இவற்றுக்கு வாய் உணவுக்குழாய் என்றெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. இந்த நீல சிவப்புச் சுருள்களில் ஹூமோக்ளோபின் இருக்கிறது.  அதை வைத்து இந்த நீரில் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடை உறிஞ்சி உடலுக்குள் அனுப்பும். இவற்றின் உடலுக்குள் இருக்கிற பாக்டீரியாக்கல் அதை வைத்து உணவு தயாரித்து இந்தப் புழுக்களுக்குத் தரும்.

பாம்பேய் புழு   [  POMPEII  WORM  ]

எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் தாங்க்க் கூடிய புழு வகை இது.  இத்தாலியில் வெசூவியஸ் எரிமலை வெடித்த போது அழிந்த நகரத்தின் பெயர் பாம்பேய். அதிக வெப்பத்தைத் தாங்குவதால் இந்தப் பெயராம். இதன் முதுகில் இருக்கிற முடிகளில் பாக்டீரியாக்கள் இருந்து உணவு தயாரிக்கின்றன என்று விஞ்ஞானகள் கருதுகிறார்கள்.  அதிக ஆழத்தில் வசிப்பதால் இவற்றின் மீது ஆய்வு நடத்துவது சிரமமாக இருக்கிறதாம்.

செதில் கால் வயிற்றுக்காலி   [ SCALY FOOT GASTROPOD ]

இது மெல்லுடலிகளின் இனத்தைச் சேர்ந்த நத்தை போன்ற உயிரினம். இதன் ஓட்டில் மூன்று அடுக்குகள் உண்டு. முதல் அடுக்கு இரும்பு சல்ஃபைட்டினாலும் இரண்டாம் அடுக்கு கரிமங்களாலும் மூன்றாம் அடுக்கு ஆரகோனைட்டாலும் ஆனது. உடலில் இரும்பு சல்ஃபைட்டாலான ஓடு கொண்ட ஒரே விலங்கு இது.  இதன் உணவும் பாக்டீரியாக்களை நம்பியே இருக்கிறது.

விதவிதமான விலங்குகள் பேய்க்கணவாய்கள்  வெள்ளை நண்டுகள் இறால்கல் சிப்பிகள் ஆகியவை இந்த வாழிடத்தில் உண்டு.  மெக்சிக்கோவின் கடலடியில் ஒரு பாக்டீரியா இனத்தைக் கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். கறுப்பு ஸ்மோக்கரிலிருந்து வரும் சன்னமான ஒளியைப் பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை செய்து உணவு தயாரிக்கிறதாம்   சூரிய ஒளி இல்லாமல் ஒளிச்சேர்க்கை  செய்யும் முதல் உயிரினம் இதுதானாம்

 

தகவல் நன்றி     மங்கையர் மலர்

 

Advertisements

கண்ணாடி அம்மன்

மலேசியாவில் முழுக்க முழுக்க கண்ணாடியாலான ராஜகாளி அம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது.  இதுவே உலகின் முதலாவது கண்ணாடி கோயில். என்ற பெருமையை பெறுகிறது.  மலேசியாவில் கோகூர் மாகாணத்தில் ஜோகூர் சுலதான் என்பவரால் 1922 ல் இது கட்டப்பட்டது.  இக்கோயிலில் சிவன் விஷ்ணு  பெரியாச்சி அம்மன் முருகர் வினாயகர் அம்ம்பளுக்குத் தனித்தனி சன்னதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன

 

தகவல் நன்றி  விஜயலட்சுமி   வளசரவாக்கம்  மங்கையர் மலர்.

ஆழ்கடல் அதிசயங்கள்

 

தூண்டில் மீன் [ ANGLER FISH ]

இதன் தலைக்கு மேல் தூண்டில் போல மினுங்குகிறது  உயிர் ஒளி.  இதை ஒரு மீனவனின் இரையைப் போல பயன்படுத்தி இந்த ஒளியால் ஈர்க்கப்பட்டு வரும் சிறு மீன்களை உண்ணும்.  இதன் உடல் முழுவதும் இருக்கிற சின்ன சின்ன முடிகள் மிகவும் சக்திமிக்கவை. சுற்றியுள்ள நீரின் தன்மைகளை அதிர்வுகளை உணர இவை பயன்படும். இதில் பெண் மீனுக்கு மட்டுமே தூண்டில் உறுப்பு உண்டு/ அளவில் சிறியதாய் இருக்கிற ஆண்மீன் பெண் மீனை இந்தத் தூண்டிலின் வெளிச்சம் வழியாக்க் கண்டுபிடித்துப் பெண் மீனின் ரத்தக்குழாய்களிலிருந்தே தனது உணவைப் பெற்றுக்கொள்ளும். ஆழ்கடலில் மையிருட்டில் இணை தேடுவது கடினம் என்பதால் இந்த நிரந்தர ஏற்பாடு.

கோரைப்பல் மீன்   [ FANGTOOTH ]

இதன் பற்களைப் பார்த்தாலே பெயர்க்காரணம் தெரிந்துவிடும். உடலின் அளவோடு ஒப்பிடும்போது மீன்களிலேயே மிக நீளமான பற்கள் உடையது   இதுதான். இத்தனை நீளமான பற்கள் இருப்பதால் இதனால் வாயை முழுக்க மூடவே முடியாது.

முழுங்கான் விலாங்கு     [GULPER EEL ]

வாயை வைத்தே பிழைக்கும் இந்த மீன் தான் முழுங்கான் விலாங்கு. உடலின் அளவில் கால் பங்கு மட்டுமே தலை ஒரு மீட்டர்  நீள வால் என்று இதன் உடலில் பிரதானமான உறுப்பு இதன் வாய்தான். தனது மிகப்பெரிய வாயைத் திறந்து எந்த அளவிலான இரையையும் உண்ணும்.

டம்போ கணவாய் DUMBO OCTOPUS ]

துணியால் போர்த்திய கால்பந்து போல சுருட்டிக்கொண்டு வண்ணத்தில் ஜொலிக்கும் இதற்கு டம்போ கணவாய் என்று பெயர். இதன் பெரிய காதுகள் உடைய குட்டி யானையைப் போலவே சின்ன உருவத்தில் பெரிய சவ்வுகல் இருப்பதால் இந்தப் பெயராம். இதன் கால்களிடையே சவ்வுகல் நீளமாக இருப்பதால் சவ்வுகளை விரிக்கும்போது குடை மாதிரித் தெரியும். அதனால் இது குடைக் கணவாய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.  இதில் பத்தொன்பது வகைகள் உண்டு. இவை கடல் தரையில் புழுக்களை தேடி உண்ணும்.

மின்மினி ஊசிக்கணவாய்    [ FIRE FLY SQUID ]

நீல நிறத்தில் விதவிதமாக மினுங்குவது தான் மின்மினி ஊசிக்கணவாய். தனது உயிர் ஒளியால் இரையைத் தேடுகிற இந்தக் கணவாய் பகலெல்லாம் ஆழத்திலேயே இருக்கும்.  இரவு வந்தவுடன் கடல் பரப்புக்கு நீங்கி வந்து இரை தேடும். இது ஜப்பானில் உணவுக்காப் பிடிக்கப்படுகிறது.

ப்ளாப் மீன்    [  BLOB FISH ]

மொழுக்குன்னு இருக்கும் இந்த மீனின் பெயர் ப்ளாப் மீன்  ஆழ்கடலில் நீரின் அழுத்தம் மிக அதிகமானது.   அந்த அழுத்தத்தை எல்லா மீன்களாலும் தாங்க முடியாது.   இதன் உடலே வழுவழுவென்று ஜெல்லி போல இருப்பதால் இது அழுத்தத்தில் நசுங்குவதற்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் இது இருக்கிற அதிகமான ஆழத்தில் ஆய்வு நடத்துவது சிரமம் என்பதால் இது என்ன உண்கிறது இதன் இனப்பெருக்க முறைகள் பற்றி நமக்கு அதிகமாகத் தெரியாது. ஆனாலும் இதன் வித்தியாசமான முக அமைப்பினாலேயே இது பிரபலமாகிவிட்டது.

தகவல் நன்றி    முனைவர் சு  நாராயணி    சூழலியல் ஆய்வாளர்      மங்கையர் மலர்

ஆழ்கடல் அதிசயங்கள்

 

ஆழ்கடலில் இருக்கும் பல அதிசயங்களில் ஒன்று BIOLUMINESCENCE.  இது இயற்கையின் ஒளி. இதை உயிர் ஒளி என்று அழைக்கலாம்.  மின்மினிப் பூச்சி சில வகை பூஞ்சைக்காளான்கள் என்று நிலத்திலும் இது இருக்கிறது என்றாலும் கடலுக்கடியில் இதன் அழகு வேறு.

கோம்ப் ஜெல்லி மீன்    [  COMB JELLYFISH ] நாம் முன்பு பார்த்த ஜெல்லி மீன்களைப் போல இல்லை.  விதவிதமான சீரியல் லைட்டுகள் உடலெங்கும் எரிகிறதே.  வானவில் மாதிரி பல நிறங்களில் மின்னும் இவற்றின் உடலில் 95% நீர்தான்.  மிதவை உயிரிகளை உண்டு இவை வாழும்.

ராட்சத ஊசிக்கணவாய்  [ COLOSSAL SQUID ]

காலம் காலமாக மனிதர்களை அச்சுறுத்திய கதைகளுக்குத் தீனி போட்ட ஒரு விலங்கை பார்க்கலாம்.  ராட்சத ஊசிக்கணவாய் பெயர்க்காரணம்  ஏன் இப்படி வந்தது என்று பார்த்தாலே தெரியும்    46 அடி நீளம்   இவ்வுலகின் மிகப்பெரிய விலங்குகளில் ஒன்று. முதுகெலும்பில்லாத உயிரிகளில் மிகப்பெரியது.  இதன் கண் மட்டும் ஒரு அடி விட்டமுடையது. விலங்குகளுக்குள்ளேயே மிகப்பெரிய கண் உடையது இதுதான்.  பிற மீன்களைச் சாப்பிடும் ஊன் உண்ணி இது.  ஸ்பெர்ம் திமிங்கிலங்கள் எனப்படும் திமிங்கிலங்கள் இந்தக் கணவாய்களை விரும்பி சாப்பிடும்.  ஆனால் வேட்டையாடுவதற்குள் திமிங்கிலங்கள் படும் பாடு இருக்கிறதே தனது கூர்மையான அலகால் திமிங்கிலங்களை கணவாய்கள் அதிகமாக காயப்படுத்தும்.

தொப்புள் மீன்   [  HATCHET FISH  ]

HATCHET FISH எனப்படும் இந்த மீனை பாருங்கள்.  பார்ப்பதற்கு தட்டையாக கீழிருந்து இதைப் பார்த்தால் இது இருப்பதே தெரியாது.  இவற்றின் வெள்ளி நிறச் செதில்கள் சுற்றியுள்ள நீரில் இவை மறைவதற்கு உதவுகின்றன. இவற்றின் பெரிய கண்களால் சின்ன மீன்களின் நிழலைக்கூட துல்லியமாக பார்த்து இவை கண்டுபிடிக்கின்றன.   இது ஒரு ஊன் உண்ணி  மீன்.

LANTERN FISH    விளக்கு மீன்

LANTERN FISH  எனப்படும் இந்த மீனும் ஆழ்கடலில் வசிப்பதுதான்.  உடல் முழுக்க சின்ன சின்ன ஒளிக் குமிழ்களும் கண்களுக்குப் பக்கத்தில் ஒளி உறுப்புக்களும் இருக்கின்றன. மஞ்சள் போன்ற ஒளியை இவை வெளியிடுகின்றன  இவை ஒவ்வொரு  நாளும் சூரியன் மறைந்தவுடன் மிதவை உயிரிகளைத் தேடி கடலில் மேல்பரப்புக்கு வரும். விடியலில் இவை ஆழ்கடலுக்கு திரும்பும். இவை ஒன்றாக கூட்டமாக கூடி ஒரே இடத்தில் இருப்பது சில நேரம் ஆழ்கடல் சோனார்களில் பார்க்கும்போது கடலில் தரை மாதிரியே இருக்குமாம்.

தகவல் நன்றி   முனைவர் சு நாராயணி   சூழலியல் ஆய்வாளர்   மங்கையர் மலர்.

நாசா  வியந்தது

ஆம்.. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை சாட்டிலைட் மூலம் கண்காணித்த போது பல அறிவியல் அற்புதங்கள் அங்கு மறைந்திருந்ததை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்தனர். வாழ்க்கை ஒரு வட்டம், உலகமும் வட்டம், கோள்கள் சுற்றுவதும் வட்டம் இப்படி பிரபஞ்சமே வட்டத்தில் இயங்கும் போது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் ஒன்று மட்டும் தான்.. ஒரு வட்டத்துக்குள் வராது சதுரவடிவில் அமைந்த கோவில்.. கோவில் மட்டுமின்றி கோவிலை சுற்றியுள்ள தெருக்களும் சதுரவடிவமாகவே அமைந்துள்ளது சிறப்பாகும்.. எல்லா பக்கமும் சம அளவு என்பதே சதுரம்.. அது போல சமூகத்தில் எல்லாரும் சமமே என உணர்த்தும் வண்ணம் உலகிற்கே இக்கோவில் சான்றாய் விளங்குகிறது.

நீள் வட்டப் பாதையில் சுற்றுகின்ற எந்த ஒரு சாட்டிலைட்டும் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை முழுதாக படம் பிடிக்க இயலாது.. ஏதாவது இரண்டு பக்கமே படம் தெரியும்.! ஏனெனில் கோவில் சதுரமாக இருப்பதால். 1984ஆம் ஆண்டு ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த மைக்கேல் கெப்ளர் என்பவர் இதற்காக சதுரவடிவில் ஒரு சிறிய சாட்டிலைட் செய்து விண்வெளிக்கு அனுப்பினார்.!ஆனால் அது எடுத்தப் படத்தைப் பார்த்து விஞ்ஞானிகள் வியப்பில் உறைந்தனர்.. ஏனெனில் அப்படத்தில் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வட்டவடிவில் இருந்தது. கெப்ளர் உடனடியாக மதுரைக்கே வந்தார் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கிட்டத்தட்ட 68 நாட்கள் ஆராய்ச்சி செய்தார்..

அப்போது தான் விஞ்ஞானத்தின் பல முடிச்சுகள் அவிழ்க்கப்பட்டன.!  சதுரமான கோவில் வட்டவடிவமாகத் தெரிய கோவிலின் ஒரு கோபுரமான மொட்டை கோபுரம் தான் என்பதைக் கண்டறிந்தார்.. சாட்டிலைட் சிக்னல்களை கிரகிக்கும் மற்ற கோபுரங்கள் அதை மொட்டை கோபுரத்திற்கு டிரான்ஸ்பர் செய்யும் மொட்டை கோபுரம் அந்த சிக்னல்களை கிரகித்து குழப்பி அடித்து புது சிக்னலை சாட்டிலைட்டிற்கு அனுப்பும்..

அறிவியல் பூர்வமான கட்டுமானத்தில் அன்றே இதை பாண்டிய மன்னர்கள் கட்டியிருந்ததை கண்டு வியந்தார்.. அதே போல மொட்டை கோபுரத்தின் மீது எந்த இராடாரும் வேலை செய்யாது எனவும் கண்டறிந்தார்.. ஆயிரங்கால் மண்டபம் உண்மையில் 965 கால்கள் உடையது என்பதை அறிந்து மிகவும் வியந்து போனார்.. காரணம் 965 என்பது விண்வெளியில்   தவிர்க்க இயலாத எண்  ஸ்பேஸ் சென்டர்களை நிலை நிறுத்தும் உயரத்தை 965 Stand எனக் குறிப்பிடுவார்கள்.! வான அறிவியல் வளர்ச்சி பெற்று இருக்கும் இந்த காலத்து விஞ்ஞானம் எல்லாம் அன்றே இருந்தது என்பதை அறிந்து வியந்து போனார்.. அதே போல மீனாட்சி அம்மன் கோவில் பைரவர் சந்நிதியில் இருந்து வாணியன் கிணற்று சந்துக்கு செல்லும் கிணற்று சுரங்கத்தில் இருந்த கல்லை..புகைப்படம் எடுத்தவர் அதை என்லார்ஜ் செய்து பார்த்த போது ஓ.. ஜீசஸ் என அலறியே விட்டார்.! அப்பாறையில் இருந்த வரி வடிவங்கள் அச்சு அசலாக இராக்கெட்டுகளின் சர்க்யூட் பேனல்களின் வடிவத்தில் இருந்தது!!! மேலும் பொற்றாமரைக் குளத்தருகே மட்டும் இரவில் அமாவாசை பவுர்ணமி இரண்டிலும் ஒரே அளவுள்ள வெளிச்சம் இருப்பதைப் பார்த்து அதிசயத்து போனார்! அது எப்படி என்று இன்றுவரை    அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.!

மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை சுற்ற சுற்ற அவருக்கு பல ஆச்சரியங்கள் காத்திருந்தன.. சித்தர் சந்நிதி, தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதி, முக்குறுணி விநாயகர் சன்னிதி, இவையெல்லாம் விண்வெளி வீரர்கள் அமரும் சேம்பர்கள் வடிவில் கட்டப்பட்டிருந்தன!! நாயன்மார்கள் பிரகாரம்,108 லிங்கங்கள் பிரகாரம் இவையெல்லாம் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வடிவில் கட்டப்பட்டிருந்ததை பிரமிப்புடன் பார்த்தார்.. இறுதியில் தன் ஆராய்ச்சிக் குறிப்பில் உலகின் முதல் நாசா மீனாட்சி அம்மன் கோவிலே.. அநேகமாக பாண்டியர்கள் காலத்தில் சூரியனுக்கே இராக்கெட் விட்டிருக்கலாம் அது இன்னும் பயணித்துக் கொண்டிருக்கலாம் உலகின் மெய்ஞானம் மட்டுமல்ல விஞ்ஞானத்திற்கும் அடையாளம் இக் கோவில் என எழுதி வைத்தார்.!

 

 

அண்டார்டிகாவும் பெங்குயின்களும்

 

தெற்கில் குறிப்பாக பூமத்திய ரேகைக்குக் கீழே வாழ்பவை பெங்குயின்கள்.  அண்டார்டிகாவின் அழகுப் பறவைகள்  8 வகை பெங்குயின்கள் 7 வகை சீல் போன்ற பாலூட்டிகள் பத்துவகை திமிங்கில/ டால்பின் இனங்கள்  நிறைய கடல் பறவைகள் ஆகியவை அண்டார்டிகாவின் முக்கிய விலங்குகள்.

யானை சீல்கள்

அண்டார்டிகாவில் இருப்பது Southen elephant seal.  திமிலங்களல்லாதா மிகப்பெரிய கடல் பாலூட்டிகள் இவைதான்.  தும்பிக்கை போன்ற இதன் மூக்கைப் பார்த்தாலே தெரிந்திருக்கும் பெயர் எப்படி வந்தது என்று.  இந்த தும்பிக்கை போன்ற மூக்கால் மிகப்பெரிய ஒலி எழுப்பி ஆண் சீல்கள் இனப்பெருக்கக் காலத்தின் போது சண்டை போடும்.  பாலூட்டிகளில் மிக அதிகமான கொழுப்புச் சத்துள்ள பால் இவற்றுடையதுதான்.  இவை பெங்குயின்களை உண்பதில்லை. ஆனால் கரையில் கிடக்கும் இவற்றைத் தாண்டி நிலத்துக்குப் போவது பெங்குயின்களுக்கு சவால்தான்.  ஒரே உருளல் உருண்டால் அந்த எடையின் சுமையில் பெங்குயின்கள் நசுங்கிவிடும்.

சிறுத்தை சீல்

அடுத்து பெங்குயின்களின் எதிரி சிறுத்தை சீல்   யானை சீல்களுக்கு அடுத்து பெரிய சீல் வகைகள் இவைதான்.  பெங்குயின்களை வேட்டையாடும்   சில நேரம் உண்ணாவிட்டாலும் பெங்குயின்களை சும்மா சீண்டும்.  காயப்படுத்தும்.  வேட்டைக்காரர்கள் இவை, ஒரு முறை தன்னுடன் நீந்திய ஒரு புகைப்படக்காரருக்கு இறந்த/ உயிருள்ள/ காயமுற்ற என்று விதவிதமான பெங்குயின்களைக் கொண்டு வந்து காட்டி வேட்டையாட சொல்லிக் கொடுத்ததாம்.  சில நேரம் மனிதர்களைத் தாக்கும் இயல்புடையவை. பத்து அடி நீளம் வரை வளரும் இந்த சீல்கள் மற்ற சீல் இனங்களின் குட்டிகளையும் சாப்பிடுமாம்.

பெங்குயின்

பெங்குயின் இனங்களிலேயே மிகப்பெரியது சக்ரவர்த்தி பெங்குயின்.   இது அண்டார்டிகாவிலேயே முழு வாழ் நாளையும் கழிக்கும்   பெண் பெங்குயின் ஒற்றை முட்டையை இடும். அதை ஆண் பெங்குயின் தனது காலுக்கு மேலே வைத்து தனது வயிற்றின் ரோமங்களால் மூடி ஒன்பது மாதங்கள் அடைகாக்கும்.  ஒன்பது மாதங்களும் பெண் பறவை இரைதேடச் சென்றுவிடும்.  குஞ்சு பொரித்தவுடன் இரை தேடிவிட்டுத் திரும்ப வரும் பெண் பறவை அதைப் பார்த்துக்கொள்ளும். ஆண் பறவை இரைதேடக் கிளம்பும். நாலு அடி உயரம் வரை வளரக்கூடிய இந்தச் சக்ரவர்த்திகள் -40 டிகிரி குளிரையும் தாங்குகின்றன.  ஆழ்கடலில் நீந்தி மீன் பிடித்து சாப்பிடுகின்றன.

பனி மீன்

அண்டர்டிகாவில் மீன்களே கொஞ்சம் குறைவுதான். அதீதமான பனி குளிர் காரணமாக இங்கே மீன்கள் வாழ்வதும் குறைவு.  இங்கேயும் சில அசுர சக்தி கொண்ட மீன்கள் இருக்கின்றன.  குளிரையும் சமாளிக்கும் இந்த வகை மீன்களை பனி மீன் என்பார்கள்.  ரத்தத்தில் சிவப்பணுக்களே இல்லாத இந்த மீன்களில் பல பார்ப்பதற்கும் கண்ணாடி போலவே இருக்கும்  நேரடியாக ப்ளாஸ்மா மூலம் ஆக்சிஜனை இவை சுவாசிக்கும்.

க்ரில்கள்

Krills க்ரில்கள் எனப்படும் இந்தக் கணுக்காலிகள் இறால்களைப் போன்றவை.  கோடை காலத்தில் மிக அதிகமாக இவை பெரிய பெரிய கூட்டங்களாக அண்டார்டிக் கடலருகே நீந்தும்.   725 மில்லியன் டன் வரை இந்தக் கூட்டத்தின் எடை இருக்கலாம்.  மொத்த அண்டார்டிக் கூட்டத்துக்கே  உணவிடுபவை இவைதான்.   இவற்றைச் சாப்பிடும் மீன்கள் மீன்களைச் சாப்பிடும் பெங்குயின்கள்  பெங்குயின்களை சாப்பிடும் சீல்கல்  சீலகளைச் சாப்பிடும் திமிங்கிலங்கள் என்று உணவுச் சங்கிலியின் ஆரம்பமே இவைதான்.  இவற்றை மனிதர்களும் வலைபோட்டு பிடித்து பண்ணை விலங்குகளுக்கு தீனியாகவும்  மீன் பிடிக்கத் தூண்டில் இரையாகவும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.  இந்த தம்மாத்தூண்டு க்ரில்கள்தான் அண்டார்டிக் சூழலின் ஆணி வேர்கள்.

நீலத்திமிங்கலம்

இந்த உலகின் மிகப்பெரிய விலங்கு.  நூறடி நீளம்  200 டன் எடை என்று பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் விலங்கு. கடலின் அரசன் இந்த நீலத்திமிங்கலம்.  இது ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடும் உணவின் அளவு மட்டும் 4 டன்.  ஒரு யானையின் எடையைவிட இதன் ஒரு நாள் உணவின் எடை அதிகம்.  188 டெசிபல் வரை சத்தமெழுப்பக்கூடிய இந்த நீலத் திமிங்கலம் க்ரில்களை விரும்பிச் சாப்புடும் ஒரு சாது.  மனிதர்களை ஒன்றும் செய்யாது.

தகவல் நன்றி   முனைவர்  சு நாராயணி  சூழலியல் ஆய்வாளர்   மங்கையர் மலர்.

 

 

பழநி_மலை_முருகன் அதிசய தகவல்கள் !

1. தண்டாயுதபாணி விக்ரகத்திற்கு நான்கு விதமான அபிஷேக பொருட்கள் மட்டும் தான் உபயோகிக்கப்படுகிறது. அவை, நல்லெண்ணெய், பஞ்சாமிர்தம், சந்தனம், விபூதி என்பவை. பன்னீர் மார்கழி மாதத்தில் மட்டும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இவைகளில் சந்தனம், பன்னீர் தவிர மற்றவை எல்லாம் தண்டாயுதபாணியின் சிரசில் வைத்து, உடனே அகற்றப்படுகிறது. அதாவது முடி முதல், அடி வரை அபிஷேகம் என்கிற முழு அபிஷேகம் சந்தனத்துக்கும், பன்னீரும் மட்டும் தான். இதில் சிரசு விபூதி என்பது சித்தர் உத்தரவால் பக்தர்களுக்கு வழங்கபடுகிற ஒரு பிரசாதம் அது கிடைப்பது மிக புண்ணியம்.
2. ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறை தண்டாயுதபாணிக்கு அபிஷேகம் அலங்காரம் செய்யபடுகிறது. இது ஐந்து முதல் ஏழு நிமிடத்துக்குள் முடிந்துவிடும்.
3. அபிஷேகம் முடிந்து அலங்காரம் செய்துவிட்டால், பின்னர் அடுத்த அபிஷேகம் வரை மாலை சாற்றுவதோ, பூக்களால் அர்ச்சனை செய்வதோ கிடையாது.
4. இரவில் முருகனின் மார்பில் மட்டும் வட்ட வடிவில் சந்தனக் காப்பு சார்த்தபடுகிறது.
5. விக்ரகத்தின் புருவங்களுக்கிடையில் ஒரு பொட்டு அளவுக்கு சந்தனம் வைக்கப்படும். முன்னொரு காலத்தில் சந்தன காப்பை முகத்திலும் சார்த்திக் கொண்டிருந்தனர். பின்னாளில் இந்த முறை மாற்றப்பட்டது.
6. தண்டாயுதபாணி விக்ரகம் மிகுந்த சூடாக இருக்கும். ஆதலால் இரவு முழுவதும், அந்த விக்கிரகத்திலிருந்து நீர் வெளிப்படும். இந்த நீரை அபிஷேக தீர்த்ததுடன் கலந்து, காலை அபிஷேகம் நடக்கும் போது, அங்கு இருக்கும் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகம் செய்கிறார்கள்.
7. தண்டாயுதபாணி சிலையில், நெற்றியில் ருத்ராக்ஷம், கண், மூக்கு, வாய், தோள்கள், கை, விரல்கள் போன்றவை மிக அற்புதமாக உளியால் செதுக்கபட்டது போல் தெளிவாக இருக்கும் இது போகரின் கை வண்ணம்.
8. அந்த சிலையை சுற்றி எப்போதும் ஒரு வித சுகந்த மணம் (இதுவரை ஒரு போதும் வெளியே உணர்ந்திராத) பரவி நிற்கும்.
9. இந்த சிலையை செய்ய போகர் எடுத்துக்கொண்ட நாட்கள் – ஒன்பது வருடம்.
10. அம்பாள், முருகர், அகத்தியர் இவர்களுடைய உத்தரவுக்கு பின் தான் போகர் இப்படி ஒரு சக்தி வாய்ந்த சிலையை செய்ய முயற்ச்சியே எடுத்தார். இதற்காக 4000 மேற்பட்ட மூலிகைகளை பல இடங்களிலும் சென்று தெரிவு செய்து கொண்டு வந்தார். 81 சித்தர்கள் இந்த நவபாஷாணத்தை போகர் சொற்படி தயார் பண்ணினர். இது பொது நல எண்ணத்துடன் செய்யப்பட்டதால் காலமும், இயற்கையும் தன் சீற்றத்தை குறைத்துக் கொண்டு சித்தர்களுக்கு உதவி செய்ததாக இன்னொரு துணுக்குத் தகவல் உண்டு.
11. அகத்தியர் உத்தரவால், ஒரு அசுரன், இரு மலைகளை காவடி போல் சுமந்து பொதிகை நோக்கி கொண்டு செல்ல, முருகர் அவனை தடுத்து நிறுத்தி, போரில் தோற்கடித்து, இரண்டு குன்றையும் இப்போது இருக்கும் இடத்தில் வைக்க செய்தார் என்று ஒரு புராண தகவல் உண்டு.
12. போகர், இகபரத்தில் இருக்கும் போது தன் மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்ற, முருகனை மேற்கு திசை நோக்கி பிரதிஷ்டை செய்தார். இதனால், மலை நாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பழனி முருகன் குல தெய்வம் ஆனார்.
13. கல்லில் சிலை செய்து பிரதிஷ்டை செய்து கட்டிய எத்தனையோ கோயில்கள் சிதிலமடைந்து போயும், நவபாஷணத்தில் சிலை செய்த இந்த கோயில் மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணம் சித்தர்களின் மகிமை தான் என்பது பலரின் எண்ணம்.
14. தண்டாயுதபாணி சிலைக்கு இடது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன மரகத லிங்கம் உள்ளது. அவரை தரிசிக்க வலதுபக்கமாக சென்று, தீபம் காட்டுதல் வேண்டும். ஏனெனில் தீப ஒளி இல்லாமல் அந்த லிங்கத்தை தரிசிக்க இயலாது.
15. பழனியில் இரண்டு மரகத லிங்கம் உள்ளது. ஒன்று முருகர் சன்னதியில், இன்னொன்று போகர் சமாதியின் மேல் இந்த இரண்டையுமே போகர் பூஜை செய்ததாக ஒரு துணுக்குத் தகவல் உண்டு…!