பூலோகத்தில்  மோக்ஷ நிலை

ஒவ்வொரு க்ஷணமும் என்னை நினைக்க முயற்சி செய் ..! என்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்.. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனிடம் பூலோகத்தில் மக்கள்  மோக்ஷம் அடைய கூறும் உபாயம் பற்றி காண்போம் 

கிருஷ்ணன்  : நீ தியானம் செய்வது, பூஜை செய்வது மந்திரம் ஓதுவது, எனக்காக கோவில் கட்டுவதெல்லாம் ஒரு புறம். அதெல்லாம் உன்னை மேம்படுத்தும். உன்னை என்னை நோக்கி இழுக்கும்.ஆனால் இந்த கண்ணன் உன்னிடம் ஒன்றை விரும்புகிறான். அது பேராசை என்று நினைத்துக்கொண்டாலும் சரி. 

அர்ஜுனன்  : அது என்ன கண்ணா?

கிருஷ்ணன் : நீ என்னை நினைத்து எனக்காக விடும் ஒரு சொட்டு கண்ணீர்தான் அது. அந்த நேரத்தில் நான் மூவுலகத்தையும் மறந்து விடுவேன். ஏன் என்னையே மறந்து விடுவேன்.

அர்ஜுனன் : கிருஷ்ணா, அத்தகைய வரம் எனக்கு எப்போது கிடைக்கும்?கிருஷ்ணன் : ஒரு காதலன் எப்படி காதலியை காதலிக்கிறாளோ அப்படி காதலிக்க வேண்டும். அவளை பார்க்க வேண்டும் என்று எப்போதும் துடிப்பான்.ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நினைப்பான். அவள் இல்லையென்றால் உயிரே இல்லாதது போல் கருதுவான். கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் பெருகும்.

கோபிகைகள் என்னை அப்படித்தான் காதலித்தனர். நீயும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் என்னை நினைக்க முயற்சி செய். உன் கண்களிலும் கண்ணீர் பெறுக ஆரம்பிக்கும்.என்னை பார்க்கும்போதும் நினைக்கும் போதும் உன் கண்களில் கண்ணீர் வருமாயின் அந்த க்ஷணமே இந்த பூலோகத்தில்  நீ மோக்ஷ நிலையை அடைந்து விட்டாய்.

வாழ்க வையகம்    வாழ்க வையகம்  வாழ்க வளமுடன் 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s