ஏப்பமும் உண்மையும்

நெஞ்சு எரிச்சல் ஏற்படுவதன் தொடர்ச்சி தான் ஏப்பம்.  உணவுக்குழாயின் முடிவில் இருக்கும் சுருக்குத் தசை   உணவு உண்ணும்போது திறந்தும் பின் மூடியும் இருக்க வேண்டும்.  அதிகமாக உணவு சாப்பிட்டால் சுருக்குத் தசை மூடாமல் இருக்கும். இதனால் ஜீரணத்தின் போது வாயு உண்டாகும்.  இது ஏப்பமாக வெளிவரும்.

ஏப்பம் விட்டால் உணவு ஜீரணம் ஆகி விட்டதாக எண்ணுவது தவறு.  அதிகமாக ஏப்பம் வந்தால் வயிறு உப்பி உடல் நல பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளதாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.  ஏப்பம் விடும் முன் சுற்றுப்புறக் காற்று உடலில் புகுவதாக மருத்துவ ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.  அந்த காற்றில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுமே ஏப்பமாக வெளியேறுகிறது.  மீதி வயிற்றுக்குள் தங்கி விடுகிறது.  வயிறு உப்பும் பிரச்னைக்கு இதுதான் காரணம்.  ஏப்பத்தை தடுப்பது மிக எளிது.  தேவையான உணவை தேவையான அளவில் தேவையான போது சாப்பிட்டால் ஏப்பம் வர வாய்ப்பில்லை  உடலில் பிரச்னைகளும் ஏற்படாது.  

தகவல் நன்றி        சிறுவர் மலர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s