கங்காரு தாவல்

வயிற்றில் பை உள்ள பாலூட்டி வகை விலங்கு கங்காரு.  ஆஸ்திரேலியா கண்டப்பகுதியே இதன் தாயகம்.  ஆஸ்திரேலிய தேசிய விமான நிறுவனத்தின் சின்னமாக உள்ளது.  ஒரே தாவலில் 13 மீட்டர் தூரத்தைத் தாண்டும் திறன் கொண்டது.  ஆனால் பின்னோக்கி நகர இயலாது.  நீந்தும் திறன் பெற்றது.  முன்னங்கால்களை உயர்த்தி பின்னங்கால்களை ஊன்றி அதிவேகமாக குதிக்கும்  இது வேக ஓட்டமாக கருதப்படுகிரது.  நான்கு கால்களையும் தரையில் ஊன்றி நகர்ந்தால் மெதுவாக நடப்பதாக கொள்ளலாம்.  வலுமிக்க வால் உண்டு. இது தத்தி குதிக்கும்போது உடல் சம நிலை பேண உதவுகிறது.

கங்காருவின் விருப்ப உணவு புல்.  உண்டபின் ஆடு மாடு போல அசை போடும்.  அபாயச் சூழலை உணர்ந்தால் கால்களை வேகமாக தட்டி சக கங்காருவை எச்சரிக்கும்  வளர்ந்த ஆண் கங்காரு  பக் என்றும்  பெண் டோ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.  இளம் கங்காருவை ஜோயி  என்பர்   பிறக்கும்போது 2 செ மீ நீளத்தில் சிறிய புழு போல் காணப்படும்.   பின் தாயின் வயிற்றுப்பகுதி பையில் வளரும்  அதிலிருந்து வெளியே வர ஒன்பது மாதங்கல் வரை ஆகும்.  பெண் கங்காரு ஒரே சமயத்தில் குட்டிகளை மூன்று அடுக்கு முறையில் பராமரிக்கும்  அதாவது முதலில் பிறந்த குட்டி அவ்வப்போது வந்து பால் குடித்து செல்லும்.  அடுத்து பிறந்த குட்டி பையில் இருக்கும்   மூன்றாவது கருவில் இருக்கும்.  இதனால் பெண் கங்காரு நிரந்தர கர்ப்பிணியாகவே காட்சியளிக்கும்   கங்காருவின் பொறுப்புணர்வை போற்றுவோம்.

தகவல் நன்றி        சிறுவர் மலர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s