சைபீரியா

ஆசிய ஐரோப்பிய கண்டங்களை உள்ளடக்கிய நாடு ரஷ்யா   இதன் வடக்குப் பகுதியில் பெரும் நிலப்பரப்பு உள்ளது.   இதுதான் சைபூரியா  இதர்கு தூங்கும் நிலம் என பொருள்.  இங்கிருந்து தான் மனிதகுல மூதாதையர் தோன்றியதாக ஒரு கருத்து உள்ளது.

இங்கு குளிர் காலம் மிகவும் நீண்டது.  வெயில் காலம் ஒன்று  முதல் மூன்று மாதங்கள் வரை சில நேரம் நீடிக்கும். அப்படி நீடித்தால் காடுகள் தீப்பிடித்து உறைபனி உருகி பெரும் சேதம் விளைவிக்கும்.  ஆனால் இப்படி உருகுவது அபூர்வமாக தான் நடக்கும்.  இங்குள்ள ஓயும்யாகூம் மற்றும் வெர்பகாப்யன்ஸ்க் நகரங்களில்  1933 ல் கடும் குளிர் வாட்டியது.  இது மூன்று நாட்கள் நீடித்தது  குளிர் மிகுந்த பகுதிகள் இவை.

இங்கு நிலவும் வெப்ப வித்தியாசம்  கிடுகிடுக்க வைக்கும்.  திடீர் என காலை வெப்பம் 30 டிகிரி செல்ஷியசை தொடும் இரவில் மைனச் 60 டிகிரி செல்ஷியசை தொடும்.  இரவில் மைனச் 60 டிகிரியை தாண்டி குளிர் தாக்கும்.   ஒரே நாளில் 74 முதல் 100 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவில் தட்ப வெப்ப நிலையில் வித்தியாசத்தை உணர முடியும்.

மாபெரும் விண்கல் விழுந்த பள்ளத்தை சைபீரியாவில் இன்றும் காணலாம்.  சைபீரியா பகுதி ரஷ்யாவின் 70 சதவீத நிலத்தை கொண்டுள்ளது.  ஆனால் மக்கள் தொகையில் 23 சதவீதம் பேர் தான் இங்கு வசிக்கின்றனர்.   ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு மூன்று பேர் என்ற விகிதத்தில் தான் மக்கள் தொகை பரவல் உள்ளது.  உலகின் மிக ஆழமானது பைகால் ஏரி.  இது சைபீரியாவின் சொத்தாக கருதப்படுகிறது.

தகவல் நன்றி     செல்வகணபதி    சிறுவர் மலர்.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s