உண்மையான பணக்காரன்‌.

மாதேஷ்  எப்போது பார்த்தாலும்‌ சுள்ளி பொறுக்கிக்‌கொண்டே இருந்தான்‌. அவனைப்‌ பார்த்துக்‌ கொண்டே இருந்த நண்பன் சிவா நீ எப்பொழுதும் சுள்ளிப் பொறுக்கிக்‌ கொண்டு இருக்கிறாயே, எதற்கு? “என்று கேட்டான்‌.

மாதேஷ் உடனே “குளிர்‌ காய்வதற்கு தான் ” என்றான்‌ அழுத்தமாக.. இதை கேட்ட நண்பன்  சிவா , “நீ இதுவரை குளிர்‌ காய்வதை நான்‌ பார்த்ததே இல்லையே  “என்றான்‌.

மாதேஷ், நண்பா….அட போடா… எனக்கு  “சுள்ளி பொறுக்கவேநேரம்‌ கிடைக்கவில்லை. இதிலே குளிர்‌ காய எங்கேநேரம்‌?” என்றான்‌.பணம்‌ சம்பாதிப்பது வாழ்க்கையைசுகமாக அனுபவிக்கத்தான்‌. ஆனால்‌, சிலர்‌ பணம்‌சம்பாதிப்பதையே தங்கள்‌ குறிக்கோளாக , அதாவது,குறியாக இருக்கின்றனர்‌. குடும்பத்திற்காகச்‌சம்பாதிக்கிறேன்‌ என்று, அவர்கள்‌ குடும்ப வாழ்வை அனுபவிப்பதில்லை. மனைவியிடமோ,குழந்தைகளிடமோ உறவாடி மகிழ நேரமில்லைஎன்கிறார்கள்‌.

பொருள் மிகவும் அவசியம் தான், ஆனால் அதுவே நம் வாழ்வின் முக்கியம் அல்ல… பகவான் அருள்தான் மிகவும் அவசியம், இந்த பிறவி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருவடி அடைய மட்டுமே.. இதையே வள்ளுவர் *குறள் 247* இல் 

அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு

இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.

 *பொருள்* 

பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கை சிறப்பாக இராது,  அதுபோலவே பகவான்  கருணை உள்ளம் இல்லாதவர்களின்  வாழ்க்கையும் எந்த உலகத்திலும் சிறப்பாக அமையாது.எவனொருவன்‌ தூங்க வேண்டிய நேரத்தில்‌ ,எந்தக்‌ கவலையும்‌ இல்லாமல்‌ ஆனந்தமாக

உறங்குகின்றானோ, அவன்‌ தான்‌ உண்மையான பணக்காரன்‌. நாம் அளவோடு உழைத்து, ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருவடி பிடித்துக் கொண்டு வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக

வாழ பழகிக்‌ கொள்வோம். 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s