அறிவும் தெளிவும்

ஒரு சமயம் அறிவும் தெளிவும் எந்த அளவுக்கு ஒருவருக்கு முக்கியம் என்பதைச் சீடர்களுக்கு விளக்கிச் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்.  பஞ்சாங்கத்தில் இந்த மாதத்தில் இந்தத் திதியில் இவ்வளவு மழை பெய்யும் என்று கணக்கிட்டு சொல்லியிருப்பார்கள்  அப்படியே மழையும் பெய்யலாம்.  ஆனால் ஒருவன் பஞ்சாங்கத்தில் ஏடுகளை எடுத்துப் பிழிந்தால் தண்ணீர் வருமா…… வராது.  அதுபோல தர்ம நூல்களில் நாம் அனேக நல்ல விஷயங்களை படிக்கலாம்   ஆனால் அவற்றை ஓதுவதினாலேயே ஒருவன் முக்தி அடைந்துவிட முடியாது.  

 சமையல் பொருட்கள்  எல்லாம் கையில் இருந்தாலும் ஒருவன் எழுந்து சமைத்தால் தான் உணவு ஆகும்.  வெறும் சமையல் குறிப்புகளையும் செய்முறைகளையும் வாசித்துக்கொண்டிருந்தால் பண்டம் உண்டாவதில்லை. அதுபோல ஒருவன் சொந்த முயற்சி இல்லாமல் போனால் அவன் படித்த சாஸ்திரங்களாலோ அறிந்த உபதேசங்களினாலோ அவனுக்குப் பயன் இல்லை.  அந்த நூல்களில் சொல்லியபடி ஆசைகளை அடக்கி மனப்பக்குவத்தோடு வாழ முற்பட்டால்தான் பக்தி உண்டாகும்.  

குளத்தில் குடிப்பதற்காகத் தண்ணீரை எடுக்கும்போது மேலேயுள்ள தெளிந்த தண்ணீரைத் தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர  சேற்றைக் கலக்கித் தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. உள்ளம் தூய நிலையை அடைந்து தர்ம வாழ்க்கை வாழ விரும்பினால் பக்தியை உறுதியாகக் கொண்டு தியானத்தையும் உபாசனையையும் சாதனங்களாகக் கொள்ள வேண்டும்.  சாஸ்திர ஆராய்ச்சியிலும் வீண் காலம் கழிக்கக் கூடாது.   நம்முடைய சிற்றறிவு சிறு குட்டைத் தண்ணீரைப் போன்றது.  ரொம்பக் கலக்கி விட்டால் சேறுதான் மேலே வரும் என்று சொல்லி விளக்கினார். 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s