சுண்ணாம்பு சத்து

முன்பு வீடுகள் தோறும் சுண்ணாம்பு இருக்கும்.  அதை மருந்துபோல் பயன்படுத்தி வந்தனர்.  சுண்ணாம்பை நேரடியாக உட்கொள்ள முடியாது என்பதால் ஏதாவதொரு இயற்கை விளைபொருளுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டனர்.  குறிப்பாக வெற்றிலை பாக்கு உடன் சேர்த்து பயன்படுத்தி வந்தனர் தமிழர்கள்.  இப்போது வீடுகளில் சுண்ணாம்பு இருப்பதில்லை.  கடைகளில் கூட அரிதாகத்தான் கிடைக்கிறது.  கர்ப்பிணிகளுக்கு அதிகம் கால்ஷியம் சத்து தேவை. அது சுண்ணாம்பு சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் சாப்பிடுவதன் மூலம் பூர்த்தியாகிறது.  அந்த கால்ஷியம் சத்து குழந்தை வளர்ச்சியிலும் சேரும்.

குளிர்காலத்தில் தொண்டை கட்டினால் முருங்கை இலை சாற்றுடன் சிறிதளவு சுண்ணாம்பை குழைத்து தொண்டை வெளிப்புறத்தில் பூசினால் நிவாரணம் கிடைக்கும். சுண்ணாம்பை நேரடியாக உணவு பொருளாக பயன்படுத்தக்கூடாது.  

தகவல் நன்றி     சிறுவர் மலர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s