சமாதானமுடன் வாழுங்கள்

 நிறங்களுக்குள் யார் உயர்ந்தவர் என்ற சர்ச்சை எழுந்தது.  முதலில் எழுந்த நீலம் மற்றவரை அலட்சியமாக பார்த்துவிட்டு உலகமே என்னுடைய நிறத்தால் ஆனது  கடல் வானம் எங்கும் என் நிறமே  நானே உலகில் உயர்ந்தவன் என்றது.  அடுத்ததாக சிவப்பு எல்லா உயிர்களின் உடம்பில் ஓடும்குருதி என் நிறமே  ஆபத்து காலத்தில் அபாய எச்சரிக்கை செய்ய என்னையே பயன்படுத்துவர் பரபரப்புடன் இருந்த பச்சை உலகமே என்னைத்தான் விரும்பும்   வளத்தை குறிப்பது என் நிறமே என்றது.  தாமதமாக வந்த வெள்ளையோ வெள்ளைக்கு இல்லை கள்ளச்சிந்தை  தூய்மை என்ற எண்ணமே என்னிலிருந்து எழுந்தது தான்  பலர் கூடும் சபையில் எனக்கு தனிமதிப்பு உண்டு என்றது.  இப்படி நிறங்கள் தங்களின் பெருமைகளை அடுக்கிக் கொண்டு செல்ல இறுதியில் கைகலப்பு ஏற்பட்டது  முடிவாக அவை தீர்வு அளிக்கும்படி கடவுளிடம் முறையிட்டன.

அப்போது வானில் மின்னலுடன் இடி முழங்கியது. பயந்து போன நிறங்கள் ஒன்றோடொன்ரு இணைந்து வானவில்லாக மாறி காட்சியளித்தன. கடவுள் சிரித்தபடி நீங்கள் சண்டையிடுவதில் என்ன பெருமை இருக்கிறது. ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து இருப்பதில் எத்தனை அழகு பாருங்கள் எப்போதும் சமாதானமாக வாழுங்கள் என்றார்  பிறரோடு இணைந்து இயங்குவது தான் பெருமை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s