சத்யாம்பிகை தாயார் சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர்

 பனையபுரம்,விழுப்புரம் மாவட்டம்.

சிவனின் தேவாரப்பாடல் பெற்ற 274 சிவாலயங்களில் இது 231வது தேவாரத்தலம் ஆகும்.தேவாரப் பாடல் பெற்ற நடுநாட்டு தலங்களில் இது 20வது தலமாகும்.

சிவபெருமானை நிந்தித்து தக்சன் செய்த வேள்விக்குச் சென்று அவிர்பாதம் உண்ட அணைத்து தேவர்களும் சிவபெருமான் கோபத்துக்கு ஆளாயினர். அகோர வீரபத்திரர் சிவபெருமான் கட்டளைப்படி தக்சனது வேள்விச் சாலைக்குச் சென்று தேவர்களுக்குத் தண்டனை தந்தார். தண்டனையால் சூரியன் ஒளியிழந்தான்.

தான் செய்த தவருக்கு வருந்தி சிவபெருமானை பல தலங்களிலும் வழிபாடுகள் செய்து உலகனைத்திற்க்கும் ஒளியூட்டும் தனது பழைய உருவத்தை இறைவனிடம் வேண்டிப் பெற்றார். சூரியன் வழிபட்ட தலங்களில் புறவார் பனங்காட்டூரும் ஒன்றாகும்.

இங்கு மூலவர் பனங்காட்டீஸ்வரர் சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள் பாலிக்கிறார். ஆண்டுதோறும் சித்திரைத் திங்கள் முதல் ஏழு நாட்களில் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் சூரிய கதிர்கள் முதலில் சுவாமி மீதும் பின் அம்பாள் மீதும் விழுகின்றன.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s