நட்பு

பழகும் போது உண்மையாகவும்

பழகிய பிறகு உயிராகவும் இருப்பது தான்

உண்மையான நட்பு

சொந்தங்கள் என்பதெல்லாம் நமக்கு

 ஒரு சிறிய பனித்துளிதான்

நொடிப்பொழுதில் மறைந்துவிடும்

ஆனால் நட்பு என்பது பரந்த வானம் போன்றது

நம்மைச்சுற்றி எப்போதும் விரிந்திருக்கும்

ஆயிரம் விண்மீன்கள் இருந்தாலும்

இரவுக்கு அழகு நிலவு தான்

அது போல் ஆயிரம் சொந்தங்கள் இருந்தாலும்

வாழ்க்கைக்கு அழகு நட்புதான்

எத்தனை  சண்டைபோட்டாலும் வலிக்காது நட்பில்

ஆனால் ஒரு நல்ல  நட்பின் மௌனம் இதயத்தையே  உடைத்து விடும்

வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுப் பார்த்தால்

நட்புடன் இருந்த தருணங்களே மிக ஆனந்தமான

தருணங்களாக அமையும்

நட்பு என்பது வெறும் வார்த்தை அல்ல

அது உயிரோடும் உணர்வோடும் கலந்த

ஓர் அரிய பொக்கிஷம்

நண்பன் வெற்றி பெற்றால் அவன் என் நண்பன் என்று பெருமை கொள்

நண்பன் தோல்வியுற்றால் நான் உன் நண்பன்

என்று சொல்லி அவனோடு தோள் கொடுத்து நில்

நட்பில் எப்போதும் நண்பனாக இரு

இல்லையேல் எதிரியாக இரு

துரோகியாக மாத்திரம் எப்போதும் மாறிவிடாதே

தேவைக்காக நேசிக்காமல் நட்புக்காக நேசித்துப் பார்

நட்பு என்பது உன் வாழ்க்கை முழுவதும் உன்னோடு கூட வரும்

ஆயிரம் வலிகளுக்கும் மூன்றெழுத்து மந்திரம் போதும்

அது தான் நட்பு

பதிவுல நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நண்பர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s