தாய்ப்பாசம்

சுகவனக் காட்டில் பிரசவ வேதனையால் துடித்துக்கொண்டிருந்தது மான்.  சிறிது நேரத்தில் பிறக்கப்போகும் குட்டியை நினைத்து சந்தோஷம் ஏற்பட்டது.  அதே நேரம் அங்கு வந்தது புலி.  மானை ருசித்து சாப்பிட விரும்பி நின்றது.  இதைப் பார்த்ததும் ஐயோ கொன்று விடுமே………………… என்ன செய்வேன் என் குட்டியின் முகத்தை கூட பார்க்க முடியாத துரதிருஷ்டசாலியாகி விட்டேனே என எண்ணியது மான்.  கலக்கத்துடன் என்னை தின்ன துடிக்கிறாய் என்பது நன்கு புரிகிறது புலியே……………..அதற்கு முன் என் வேண்டுகோளுக்கு செவி சாய்த்து கருணை காட்டு………………என்றது மான்.

உன் வேண்டுகோள் என்ன என்று கூறு……….. சிறிது நேரத்தில் குட்டியை ஈன்று விடுவேன்   அதை பார்த்த பின் உனக்கு இரையாகிறேன் ……..என்றது.  சம்மதித்தது புலி.  குட்டியை ஈன்று கொஞ்சியது மான்.  பின் புலி முன் வந்து பெற்ற குட்டியைப் பார்த்துவிட்டேன்  அதை காப்பாற்றி வளர்ப்பது இறைவன் கையில் உள்ளது.  இப்போது என்னை தின்று பசியைப் போக்கிக் கொள் என்றது.  இதைக் கேட்டதும் புலிக்கு இரக்கம் பிறந்தது. 

நீ இறந்து விட்டால் குட்டிக்கு யார் பாலூட்டுவார்  பட்டினியாய் இருக்குமே  நனௌம் நான்கு குட்டிகளை ஈன்றேன்  ஒரு தாயின் வேதனையும் மகிழ்ச்சியும் எனக்குத் தெரியும்    கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற துடிக்கும் உன் உயர் குணத்தைப் பாராட்டுகிறேன்   நான் ஊன் உண்ணும் மிருகம் தான்  ஆனாலும் தாய்மைப் பண்பு அற்றுப்போய்விடவில்லை.  உன்னை கொன்று உண்ண விரும்பவில்லை  உன் அழகிய குட்டியை நன்றாகக் கவனித்துக்கொள்…………நெகிழ்வுடன் சொல்லி பசியுடன் புறப்பட்டது புலி.  குட்டியை அணைத்து பாலூட்ட துவங்கியது மான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s