சுத்தம் போட்ட சோறு

 கந்தன் எதையுமே சுத்தமாக பேணுவான். இருக்கும் இடத்தை கச்சிதமாக பராமரிப்பான்.   நண்பர்களிடம் சுற்றுப்புற தூய்மை பற்றியும் எடுத்துக் கூறுவான். அதை சுத்தம் தான் சோறு போடுதாக்கும்…என்று கேலி பேசி அலட்சியம் செய்வர்.  அது மழைக்காலம் சுகாதரத் திட்டங்களை நிறைவேற்ற அதிகாரிகளை முடுக்கி விட்டது அரசு.  வீடு வீடாக ஆய்வு செய்தனர் அதிகாரிகள் கந்தன் வீட்டுக்கும்  வந்தனர்.  அங்கு சுற்றுப்புறம் சுகாதாரமாகவும் கழிப்பறைகள் சுத்தமாகவும் இருந்தது. கண்டு ஆச்சரியமடைந்தனர்  அவனை பாராட்டினர்.  நாட்கள் நகர்ந்தன.  கந்தனின் அப்பா திடீர் என இறந்தார்.  துயரத்தில் மூழ்கியது குடும்பம்.   பட்டதாரியான கந்தன் வேலைக்கு விண்ணப்பித்தான்  எங்கும் கிடைக்கவில்லை.  சுத்தம் என்று உபதேசம் செய்தானே…………………. அடுத்த வேளை சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வான்……………. என கிண்டல் செய்தனர் நண்பர்கள்.  அன்று அந்த ஊருக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்காக மேடை அமைக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு சுகாதார திட்டத்தை துவக்கி வைத்தார்.  நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் கந்தனை தேடி வந்தனர் அதிகாரிகள்.  மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அழைப்பதாக கூறினர். எதையும் புரியாமல் மாவட்ட ஆட்சியாளரை சந்தித்தான்.  சுத்தம் பேணும் அவன் பண்பை பாராட்டி உன்னைப் போல் ஒருவனால் தான் இந்த ஊரும் நாடும் முன்னேறும்.  உனக்கு உதவி செய்வது என் கடமை……பொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் திட்டத்தில் இணைந்து பணியாற்றலாம்….என அழைத்தார்.

நடந்தது கனவா நனவா என புரியாமல் கண்ணீர் மல்கினான் கந்தன். சுத்தம் கந்தனுக்கு சோறு போட்டது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s