ஆயில் பெயின்டிங்

ஓவியக்கலையில் ஆயில் பெயின்டிங் முறையும் ஒன்று  இதை கி பி 15ம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கினார்.  ஜான் வான் ஐக்.  ஐரோப்பிய நாடான பெல்ஜியம் பிளாண்டர்ஸ்  நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்.  முட்டைக்கரு  அல்லது தண்ணீரில் வண்ணங்களைக் கலக்கி ஓவியம் வரைவது அப்போது வழக்கமாக இருந்தது. இவை தண்ணீரால் அழிந்தன.  அழியாத வகையில் ஆயில் பெயின்டிங் முறையைக் கண்டு பிடித்தார் ஜான் வான் ஐக்.

ஆளி விதையில் எடுத்த எண்ணெயில் வண்ணங்களைக் குழைத்தார்.  அதை பயன்படுத்தி தீட்டிய ஓவியங்கள் நீரில் அழியாமலும் ஒளி மங்காமலும் துலங்கின.  இந்த வகை ஓவியமாக இயற்கையாக தத்ரூபமாகக் காட்சியளிக்கும். ஆசிய நாடான ஆப்கானிஸ்தான் பாமியன் மலைத்தொடரில் ஆயில் பெயின்டிங் முறையில் பழங்காலத்திலே ஓவியங்கள் வரைந்துள்ளதை கண்டறிந்துள்ளனர்.

தகவல் நன்றி    சிறுவர் மலர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s