நல்லவரின் அடையாளம்

 குருகுலத்தில்  ஒரு நாள் மதிய நேரம்.  மதிய உணவை முடித்த குரு நாதர் சற்று கண்ணயர்ந்தார்.  சீடன் ஒருவன் அவருக்கு விசிறி வீசிக்கொண்டிருந்தான்.  உண்ட மயக்கத்தால் சீடனுக்கும் லேசாக கண்ணைக் கட்டியதால் கவனம் தடுமாறினான்.  கைகள் தாழ்ந்து விசிறி குரு நாதரின் மூக்கில் இடித்தது. பனை ஓலை விசிறி என்பதால் மூக்கில் கீறல் விழுந்தது. முட்டாளே  தூக்கத்தால் என் மூக்கை காயப்படுத்தி விட்டாயா?  உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார். என கத்தினார்.  சீடனின் தலையில் குட்ட கையை ஓங்கினார்.  அவனது மொட்டைத்தலை கண்ணில் பட்டது. குட்டினால் வலிக்குமே என யோசித்தார்.  பாவம் உண்ட மயக்கத்தில் அவனுக்கும் இருக்கத்தானே செய்யும் என எண்ணி சரி   சரி  இனியாவது விழிப்புடன் இரு என அறிவுறுத்தினார்.  கோபம் வருவது இயற்கை  வந்த வேகத்தில் அது மறைய வேண்டும்  இதுவே நல்லவருக்கான அடையாளம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s