வெள்ளை காகம்

வானில் பறந்தபடி ஏதேனும் இரை கிடக்கிறதா என குடியிருப்புக்களைப் பார்த்தது காகம்.  அதே சமயம் பலத்த இடை முழங்கியது. அதிர்ச்சியில் வெள்ளிய்யடிக்க கலக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சுண்ணாம்பு கரைசலில் விழுந்தது காகம்.  தட்டு தடுமாறி வெளியேறி குட்டை நீரில் உருவத்தைப் பார்த்தது. வெள்ளை நிறமாக மாறி இருப்பதைக் கண்டு அதிசயித்தது.  வண்ண மாற்றம் கர்வத்தை ஏற்படுத்தியது.

வானில் பறந்தபடி தேவலோகத்தில் பிறந்த என்னை பூவுலகில் அரசாளவே அனுப்பியுள்ளார் கடவுள்…………..என்று கூறியது.  அதை உண்மை என நம்பின பறவைகள்.  அன்ரு முதல் கட்டளைகள் பிறப்பித்து வாழத் துவங்கியது வெள்ளை காகம்.  அதன் பேச்சை மீற முடியாமல் பணிவிடைகளை செய்து வந்தன  காட்டில் வசித்த மற்ற காகங்கள்.

ஒரு நாள் திடீரென கார்மேகங்கல் சூழ்ந்து மின்னல் வெட்டி மழை பொழிய துவங்கியது.  அதில் ஆனந்த குளியல் போட்டது வெள்ளை காகம்.  படித்திருந்த சுண்ணாம்பு கரைந்து பழைய உருவை அடைந்தது.  அட………………….. நம்மைப் போல சாதாரண காக்கை தான் இது. தேவலோக பறவை என பொய் சொல்லி  முட்டாளாக்கிவிட்டதே ………..அடிமையாக நடத்திய இதை சும்மாவிட கூடாது…………என கூறியது முதிய காகம்.

உடனே திரண்டு திட்டமிட்டன காகங்கள்.  ஏமாற்றிய காகத்தை கொத்தி விரட்டின. தப்பித்தால் போதும் என பறந்தோடியது ஏமாற்று காகம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s