சூரிய வம்சம்

ஒரு நாள் ரட்சவிருதன் என்ற வானரவீரன் இமயமலைச் சாரலில் உள்ள குளத்தில் நீந்தி மகிழ்ந்தான்.  கரையேறியதும் அதிர்ச்சிக்கு ஆளானான்.  ஏனெனில் அந்தக் குளத்தில் நீராடும் ஆண்கள் பெண்ணாக மாறும் சாபத்திற்கு ஆளாவர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த இந்திரன் தனிமையிலிருந்த பெண் வடிவ ரட்சவிருதனைக் கண்டு ஆசைப்பட்டான். அவர்களது சேர்க்கையால் வானர வீரனான வாலி பிறந்தான். இந்திரன் புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் சூரியதேவன் குளக்கரைக்கு வந்தார்.  பெண்ணாக இருந்த ரட்சவிருத்னைக் கண்டதும் அவரது ஞான திருஷ்டியில் எதிர்காலத்தில் ராம ராவண யுத்தம் நடக்கப்போவது தெரிந்தது.

ராமருக்கு பலமாக தானும் ஒரு வானர வீரனை தோற்றுவிக்க சூரியன் விரும்பினான். இதனால் சூரியனின் அம்சமாக ரட்சவிரதனுக்கு மற்றொரு குழந்தை உண்டானது. அழகிய கழுத்தைக் கொண்ட அக்குழந்தைக்கு சுக்ரீவன் எனப் பெயரிடப்பட்டது. அதன்பின் பிரம்மாவை நோக்கித் தவமிருந்து ரட்சவிருதன் மீண்டும் ஆணாக மாறினான். ரட்சவிருதனுக்குப் பிறந்த வாலி சுக்ரீவன் ஆகியோர் சகோதர முறையில் வளர்ந்தனர். அவர்களே கிஷ்கிந்தை பகுதியில் ராம லட்சுமணரைச் சந்திக்க நேர்ந்தது.  இவர்களில் சுக்ரீவனுக்கு ராம சேவையில் ஈடுபடும் பாக்கியம் கிடைத்தது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s