தர்சார் ஏரி

நம் நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் காஷ்மீர் மானில பள்ளத்தாக்கில் உள்ளது தர்சார் ஏரி  சிறு ஆறு மாதிரி ஓடி வித்தவார்வாட் என்ர இடத்தில் இடர் நதியுடன் கலக்கிறது.  இதன் சகோதர ஏரியின் பெயர் மார்சார்.

இரண்டையும் ஒரு மலை தடுக்கிறது.  குளிர்காலத்தில் ஏரி முழுவதும் உறைந்து பனிக்கட்டியாக காட்சி தரும்.  வெயில் காலத்தில் நீராக ததும்பும்.  அப்போது நிறைய பனிக்கட்டிகல் மிதக்கும்.  பசும்புல் பூமியை காண துடிப்பவர்களுக்கு உகந்த இடம்  இளவேனில் காலத்தில் ஏரியின் பக்கவாட்டில் அல்பைன் மலர்கள் பூத்து குலுங்கும். அவை ஏரியில் விழுந்து மிதக்கும் இதன் அருகே டாக்சிகம் தேசிய பூங்கா உள்ளது.   இந்த பகுதியை பார்வையிட ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை உகந்த காலம்.

தகவல் நன்றி   சிறுவர் மலர். 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s