நீங்கள் நம்பிக்கை உள்ளவரா?

 

எல்லாம் ஒழுங்காக நடக்க…

நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருந்தால் அதன் பெயர் நம்பிக்கையில்லை…

எதுவுமே ஒழுங்காக நடக்காதிருக்கும் போதும், நீங்கள் தைரியமாக வாழ்ந்தால் அதன் பெயரே நம்பிக்கை  

நீங்கள் நினைப்பதெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்க நீங்கள் பலமானவராக உணர்ந்தால் அதன் பெயர் நம்பிக்கையில்லை…

நீங்கள் நினைக்காத சோகங்கள் உங்களுக்கு நடந்தாலும்…நீங்கள் அசராமலிருந்தால் அதன் பெயரே நம்பிக்கை

.

உற்றாரும், உறவினரும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய…நீங்கள் நிதானமாக இருந்தால்

அதன் பெயர் நம்பிக்கையில்லை…

உங்களுக்கு உதவ யாருமே தயாராக இல்லாத சமயத்திலும்…நீங்க பக்குவத்தோடிருந்தால் அதன் பெயரே நம்பிக்கை…

எல்லோரும் உங்களைக்கொண்டாட, நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் அதன் பெயர் நம்பிக்கையில்லை…

எல்லோரும் உங்களை அவமதித்து ஒதுக்கித் தள்ள…அவர்கள் முன் ஜெயிக்கப் போராடினால் அதன் பெயரே நம்பிக்கை

உங்கள்l முயற்சிகளெல்லாம் வெற்றியடைய நீங்கள் அழகாகதிட்டமிட்டால் அதன் பெயர் நம்பிக்கையில்லை…

உங்களுடைய எல்லா முயற்சிகளும் தோல்வியடைய, அதிலிருந்து பாடம் கற்று நீங்கள் முயன்று கொண்டேயிருந்தால் அதன் பெயரே நம்பிக்கை…

எல்லோரும் உங்களுக்கு நம்பகமாக நடக்க, நீங்கள் தெளிவாய் முடிவெடுத்தால் அதன் பெயர் நம்பிக்கையில்லை…

உங்களுக்கு வேண்டியவரெல்லாம் உங்கள் முதுகில் குத்திக் கொண்டேயிருக்க, நீங்கள் தெளிவான வழியில் சென்றால், அதன் பெயரே நம்பிக்கை…

உங்களிடத்தில் எல்லாம் இருக்க, நீங்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றிக்கவலையில்லாமல் இருந்தால்,  அதன் பெயர் நம்பிக்கையில்லை…

உங்களிடத்தில் எதுவுமே இல்லாத பச்சத்தில், நீங்கள் எதிர்காலத்தை நினைத்துப் பயப்படாமல் இருந்தால் அதன் பெயரே நம்பிக்கை…

இந்த நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s