விலங்கியல் விசித்திரங்கள்

சிறுத்தையால் சிங்கத்தைப் போல் கர்ஜிக்க முடியாது.  பூனையைப் போல மியாவ் என்ற ஓசையைத் தான் எழுப்பும்.

ஒட்டகப்பறவை என்று நெருப்புக்கோழி அழைக்கப்படுகிறது.  ஒட்டகத்தைப் போல பல நாட்கள் தண்ணீர் குடிக்காமலேயே வாழக்கூடியது என்பதால் அதற்கு இந்தப் பெயர்.

எறும்புகள் மண்ணில் அழகான மணல் மெத்தைக்களை உருவாக்கி மல்லாந்த நிலையில் உடலோடு கால்களை ஒட்டிவைத்து ஒய்யாரமாய் உறங்கும்.  சுறுசுறுப்பான எறும்புகள் சுமார் 3 மணி நேரம் ஓய்வெடுக்கும்.  

உலகிலேயே மிக்ச் சிறிய பாலூட்டி தாய்லாந்தில் காணப்படும் பம்பிள்பீ என்ற வவ்வால் இனமாகும்.

நீலத்திமிங்கலம்   எழுப்பும் ஒருவித விசில் ஒலி 188 டெசிபல்கள் விலங்குகள் எழுப்பும் ஒலிகளிலேயே மிகவும் பலமானதாகும்.

யானைக்குட்டி 6 மாதங்கள் வரை தாய்ப்பாலை மட்டுமே குடிக்கிறது.  யானைக்கு 4 பற்கள் உள்ளன.  இவை சுமார் நூறு தடவை விழுந்து முளைக்கின்றன.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s