மஞ்சள் காமாலை மாயமானது

திருக்கோவிலூரில் ஆசிரமம் கண்டு ஆன்மீகம் தழைக்க்ச் செய்த மஹான் ஞானாந்தகிரி சுவாமிகள். தம்முடைய தபோவனத்தில் குழந்தைகளோடு குழந்தையாய் சிறுவர்களுடன் பழகுவார். சில நேரங்களில் சுவாமிகளுக்காக இனிப்பு வகைகளை பக்தர்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது குழந்தைகள் அவருக்குத் தெரியாமல் அவற்றை எடுத்துத் தின்பது வழக்கம். ஒரு நாள் சில பக்தர்கள் அதைப் பார்த்துவிட்டு சிறுவர்களைக் கண்டித்தார்கள். அன்று முதல் சில நாட்கள் சிறுவர்கள் யாரும் அந்தப் பக்கம் வரவில்லை.

யாரும் சொல்லாமலேயே சுவாமிகள் அதன் காரணத்தை அறிந்து கொண்டார். பாத்திரங்களில் இருந்த இனிப்புப் பண்டங்களை அதன்பிறகு சுவாமி திறந்து கூட பார்க்கவில்லை. பக்தர்கள் சுவாமிகளைக் கேட்டதற்கு “ எனது நண்பர்களுக்கு இல்லாத தின்பண்டங்கள் எனக்கு மாத்திரம் எதற்கு? “ என்று மறுத்துவிட்டார். அந்த அளவுக்கு குழந்தைகளிடம் அளவற்ற அன்பும் வாஞ்சையும் கொண்டிருந்தவர் தபோவனம் சுவாமிகள்.

ஒரு நாள் கடுமையான மஞ்சள் காமாலையினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சிறுவன் தபோவனத்தின் வாயிலில் மயங்கி விழுந்துவிட்டான். சுவாமிக்கு உடனே வெளியே வந்து அவனை அழைத்துக்கொண்டு போய் உள்ளே உட்காரவைத்து “ இந்த பையனுக்கு உடனே சாப்பாடு போடு “  என்று சொன்னார்.  சாப்பாட்டில் எண்ணெயில் பொரித்த அப்பளமும் வந்தது. பையனின் நிலையை அறிந்து பரிமாறுபவர் போடத் தயங்கினார்.  சுவாமிகள் உனக்கு மஞ்சள் காமாலை ஏதும் இல்லை.  எல்லாம் சரியாகி விட்டது. தைரியமாகச் சாப்பிடு  என்று சொன்னார். அந்தப் பையனும் சாப்பிட்டு சென்றான்.

மறு நாளே அந்த பையன் மஞ்சட்காமாலை நோய் நீங்கி விளையாட ஆரம்பித்துவிட்டான். ஆனால் சுவாமிகள் மூன்று நாட்களுக்கு படுத்த படுக்கையாகவே இருந்தார். மற்றவர்களின் கர்ம வினைகளைத் தாமே உவந்து ஏற்றுக்கொள்வதில் சுவாமிகளுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சிதான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s