எண்ணெயும் பலன்களும்

தூய்மையான நல்லெண்ணெய்

தோஷங்கள் பீடைகள் நீக்கும்  சனீஸ்வரன் பைரவருக்கு உகந்தது

தேங்காய் எண்ணெய்

துன்பம்   கண் திருஷ்டியை விலக்கும்  தேவிகளுக்கு உகந்த்து.

இலுப்பெண்ணெய்

தனம் தானியக் குவியல்கள் கொடுக்கும். புவனேஸ்வரி அம்மனுக்கு உகந்தது.

ஆமணக்கு எண்ணெய்

தெய்வ கடாக்ஷம் அருளி மன அமைதியைக் கொடுக்கும்.  தட்சிணாமூர்த்திக்கு உகந்தது.

ரைஸ் பிரான் ஆயில் எனப்படும் தவிட்டு எண்ணெய்

அன்னத்தை வாரி வழங்கும் அன்ன லட்சுமிக்கு உகந்தது.

பஞ்ச தீப எண்ணெய்

நவராத்திரியில் தெய்விக உணர்வை ஏற்படுத்துவதால் விளக்கேற்ற உகந்தது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s