அரிசியும் பலன்களும்

கரும்பு கவுணி ரிசி

மன்னர்கள் சாப்பிட்ட அரிசி    புற்று நோயைக் குணப்படுத்தும்.

மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி

உடல் நரம்பு வலுவடையும்

காட்டுயானம் அரிசி

மலச்சிக்கல் நீரிழிவு சரியாகும்

பூங்காரி அரிசி

சுகப்பிரசவம் ஆகும் தாய்ப்பால் ஊறும்.

மூங்கில் அரிசி

மூட்டு வலி முழங்கால் வலி சரியாகும்.

தங்கச்சம்பா அரிசி

பல் இதயம் வலுப்பெறும்.

கருங்குறுவை அரிசி

இழந்த சக்தியை மீட்டுத் தரும். கொடிய நோய்களைக் குணப்படுத்தும்.

கார் அரிசி

தோல் நோய் குணமாகும்.

கிச்சிலி சம்பா அரிசி

இரும்புச்சத்து கொண்டது.  உடலுக்கு வலிமை தரும்.

நீலம் சம்பா அரிசி

அழகு தரும்  எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.

சேலம் சன்னா அரிசி

தசை நரம்பு எலும்பு வலுவாகும்.

பிசினி அரிசி

மாதவிடாய் இடுப்பு வலி சரியாகும்.

வாலான் சம்பா அரிசி

சுகப் பிரசவமாகும்  இடுப்பு வலுவாகும்.

வாடன் சம்பா அரிசி

சுகமான தூக்கம் வரும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s