வேலை ஒன்று சம்பளம் இரண்டு

சத்ரபதி சிவாஜியின் அரண்மனையில் வேலை செய்தவர்களில் ஒரு பணியாளருக்கு 50 ரூபாயும் இன்னொருவருக்கு 100 ரூபாயும் சம்பளம். ஆனால் இருவருக்கும் ஒரே வேலைதான்.  குறைந்த சம்பளம் வாங்கியவர் இது பற்றி சிவாஜியிடமே கேட்டுவிட்டான்.

அப்போது வாசலில் ஏதோ சப்தம் கேட்டது. சிவாஜி அந்த பணியாளனிடம் வாசலில் சத்தம் கேட்கிறது போய் பார்த்து வா என்றான்  அவன் போன வேகத்தில் திரும்பி வந்தான்.  ராஜா ஒரு யானை போய்க்கொண்டிருக்கிறது. என்றான். அது என்ன யானை? என்றார் சிவாஜி.  இவன் திரும்பவும் போய் வந்து ஆண் யானை மகராஜ் என்றான்.  அதன் விலை என்னவாம்? என்றதும் திரும்ப யானைக்காரனை பார்க்க ஓடினான் பணியாளன். இப்படி ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஓடி ஓடி சென்று பார்த்துவர வேண்டியதாயிற்று.  சிவாஜி அடுத்த பணியாளனை அழைத்தார். வாசலில் சத்தம் கேட்கிறது. பார்த்து வா என்றார்.

அவன் சற்று நேரத்தில் திரும்பி வந்தான். மகராஜ் அங்கே ஒரு ஆண் யானை போகிறது. மிகுந்த லட்சனமானது. தந்தத்தின் நீளம் மட்டும் ஐந்தடி இருக்கும்  விலை ஆயிரம் பொன் பெறும் என்று விவரமாக எடுத்துரைத்தான்.  சிவாஜி முதல் பணியாளனை ஒரு பார்வை பார்த்தார். அதன் பிறகு அவனிடம் கூலி பற்றி வாய் திறக்கவே இல்லை.

Advertisements

One thought on “வேலை ஒன்று சம்பளம் இரண்டு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s