எண்களை தமிழில் சொல்ல தெரியுமா?

பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் பக்கத்து வீட்டுப் பெண்ணிடம் தமிழ் புத்தகத்தை வாங்கிப் பார்த்தேன். அதில் 1 லிருந்து 0 வரை உள்ள எண்களை தமிழில் எழுதும்படி கேட்கப்பட்டிருந்தது. எனக்கு அது தெரியாது என்பதால் அப்பெண்ணிடமே கேட்டேன்.  உடனே அப்பெண் “ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 என்ற எண்ணுக்கு முறையே க உ ங ச ரு சா எ அ கூ 0 என்றாள்.  “ இதை எப்படி மனப்பாடம் செய்தாய்? “ எனக் கேட்டேன்.  அத்தமிழ் எழுத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி  வாக்கியமாக்கி மனப்பாடம் செய்ததாகக் கூறினாள். அதாவது க டுகு  உ ளுந்து  ங னைத்து  ச மைச்சு  ரு சித்து  சா ப்பிட்டேன் எ ன  அ வன் கூ றினான்.  ஓ  என்றாள்.  இதைக் கேட்டு அவளை வியந்து பாராட்டினேன்.   இக்காலப் பெண்கள் எதிலும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பது புரிந்தது.  தமிழின் சுவையை அவ்வாக்கியத்தின் மூலம் அறியவும் செய்தேன்.  தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் என சும்மாவா சொன்னார்கள்.?.

Advertisements

3 thoughts on “எண்களை தமிழில் சொல்ல தெரியுமா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s