ஸ்ரீ ராம நவமி

அவனிதனிலே பிறந்து

ஆருயிர் சீதையை மணந்து

இலக்கணமாய் வாழ்ந்து

ஈரேழ் உலகினையும் காத்து

உயரிய ராஜ்ஜியம் துறந்து

ஊழ்வினையால் சீதையை பிரிந்து

எண்டிசையில் தேடி அலைந்து

ஏண்மிகு  அனுமனை சந்தித்து

ஐம்பூதங்களில் ஒன்றைக் கடந்து

ஒன்றலர் இராவணனை அழித்து

ஓகையுடன் நாடு திரும்பி திருமுடி புனைந்து

ஔட்தமான நாமத்தை தந்த

இராமனை போற்றி வணங்குவோம்.

Advertisements

One thought on “ஸ்ரீ ராம நவமி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s