கனு பொங்கல்

kanu-pongal

கனு அன்று நம்மை விட வயதில் மூத்த பெண்மணிகளை நமஸ்கரித்து அவர்களிடம் நெற்றியில் மஞ்சள் கீறிவிடச்சொல்லி கையில் கொண்டுபோகும் பசு மஞ்சளை கொடுப்போம் அவர்களும் நல்ல வார்த்தைகளை கூறிக்கொண்டே நெற்றியில் மஞ்சளை தீற்றிவிடுவார்கள்

தாயோடும் தந்தையோடும் சீரோடும் சிறப்போடும்

பேரோடும் புகழோடும் பெருமையோடும் கீர்த்தியோடும்

சிறுவயதில் தாலிகட்டி பெரியவளாகி பிள்ளைகள் பெற்று

கொண்டவன் மனம் மகிழ தையல் நாயகி போலத்

தொங்க தொங்க தாலிக்கட்டி தொட்டிலும் பிள்ளையுமாக

மாமியார் மாமனார் மெச்ச நாத்தியும் மாமியும் போற்ற

பிறந்தகத்தோர் பெருமை விளங்க பிள்ளைகள் ஆயுள் ஓங்க

உற்றார் உறவினரோடு புத்தாடை புதுமலர் சூடி

புது மாப்பிள்ளை மருமகளோடு சந்தோஷம் பெருகி

ஆல்போல் தழைத்து  அருகேபோல் ஏரோடி

என்றென்றும் வாழணும் எப்போதும் சிரித்த முகத்தோடு இருக்கணம்

என்று சொல்லி வாழ்த்துவர்634

பிறகு வீட்டிற்கு வந்து காக்காய் பொடி வைத்து அதை ஜலம் தெளித்து நீர் சுற்றி  மணி அடித்து சூடன் காண்பித்து பிரார்த்திக்க வேண்டும். காக்காய் பிடி  வைத்தேன் கனுப்பிடி வைத்தேன்  காக்காய்க்கெல்லாம் கல்யாணம்  காக்காய் கூட்டம் பிரிந்தாலும் என் கூட்டம் பிரியாது இருக்கணும் என்று கூறி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு குளித்து கலந்த சாதங்கள்செய்து சுவாமிக்கு நிவேதித்து காக்காய்க்கு அன்னமிட்டு பிறகு சாப்பிடுவோம். காக்காய் கூட்டம் பிரியவே பிரியாது என்பது திண்ணம்  அதனால்தான் அவைகளை நம் முன்னோர்களாக பாவிக்கிறோம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s