பலமும் பலவீனமும்

4564

கோயில் யானை ஒன்று நன்றாகக் குளித்துவிட்டு நெற்றியில் பட்டை தீட்டிக்கொண்டு சுத்தபத்தமாக வந்து கொண்டிருந்தது.  ஒரு பாலத்தின் மீது ஏறி மெதுவாக அந்த யானை நடந்து வந்துக்கொண்டிருந்தபோது சேற்றில் புரண்டு எழுந்த பன்றி ஒன்று வாலை ஆட்டிக்கொண்டே அந்த யானையின் எதிரில் வந்தது.

பன்றியின் அருவருப்பான அந்தக் கோலத்தைப் பார்த்த யானை ஒதுங்கி நின்று வழிவிட்டது. எனக்கு  எதிரில் வந்த யானை என்னைப் பார்த்ததும் பயந்து போய் வழிவிட்டது என்று தன் நண்பனிடம் மிகவும் பெருமையாகச் சொன்னது பன்றி.download

இதைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த இன்னொரு யானை நீ அந்தப் பன்றியை பார்த்து பயந்தது உண்மையா? என்று கோயில் யானையிடம் கேட்டது. அதற்கு கோயில் யானை நான் நடந்து வரும் போது என்னுடைய ஒரு கால் பன்றியின் மீது இடறியிருந்தாலே அது நசுங்கி  இறந்திருக்கும்  நான் பயந்ததற்கு காரணம் நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன்  பன்றியின் சேறு என் மேல் விழுந்து நான் அசுத்தமாகி விடாமலிருக்கவே நான் அதைப் பார்த்து ஒதுங்கி வழிவிட்டேன் என்றது.  இதைக் கேட்ட அந்த இன்னொரு யானை தன்னுடைய பலம் எது ? பலவீனம் எது? என்பதை தெரிந்த்வர்களே உன்னைப் போல அடக்கத்தில் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்றது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s