புதியதோர் உலகம்

download

கண்களால் இந்த உலகத்தைப் பார்த்ததைவிடவும் இவர் டெலஸ்கோப்பில் விண்வெளியைப் பார்த்ததுதான் அதிகம். கனடாவைச் சேர்ந்த சாரா சீகர் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் நம்பிக்கை நட்சத்திரம்.  எக்ஸோ பிளானட் எனப்படுகிற சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே உள்ள கோள்கள் பற்றி ஆராய்ந்து இதுவரை 700 க்கும் அதிக எக்ஸோ பிளானட்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்.  மனிதர் வாழும் சூழலிருக்கும் கிரகங்களைக் கண்டறியும் பெரும் நோக்கத்தோடு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார். அமெரிக்காவின் மசாசுசெட்ஸ் யுனிவர்சிட்டியில் பேராசிரியராகவும் பணிபுரிந்து வருகிறார்.may1

விண்வெளியைத் தவிர வேறெதுவும் தெரியாது   சாராவுக்கு சமைக்க துவைக்க வீட்டு வேலைகள் எல்லாவற்றியுமே கணவர் மைக்கேல் வெவ்ரிக் கவனித்துக்கொண்டிருந்தார். அவர் 2011 ல் கேன்சரில் இறந்துவிட நிலைகுலைந்து போனார் சாரா.  ஒருவழியாக வலிகளையும் இழப்புகளையும் கடந்து மனித சமுதாயத்துக்கான மகத்தான கண்டுபிடிப்பை நோக்கி தன் வாழ்வை செலுத்திக்கொண்டிருக்கிரார் சாரா.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s