கணிதமும் ஆன்மிகமும்

guru-12

குரு ஒருவர் சீடர்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்துக்கொண்டே கூடவே ஆன்மிக உணர்வையும் வளர்ப்பார். ஒரு நாள் கணிதம் சொல்லிக் கொடுத்தபோது சீடர்களிடம் அவர் ஒருவருக்கு நான்கு பிள்ளைகள்   அவரிடம் இருந்த ஐம்பதாயிரம் பொற்காசுகளை பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆளுக்கு பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வீதம் பிரித்துக் கொடுத்துவிட்டு மீதமிருந்த பத்தாயிரம் பொற்காசுகளையும் மூத்த பிள்ளையிடமே கொடுத்தார். மூத்த பிள்ளைக்கு என்ன வரும்? என்று கேட்டார்.

சீடர்கள் பலரும் மூத்த பிள்ளைக்கு இருபதாயிரம் பொற்காசுகள் வரும் என பதிலளிக்க ஒருவன் மட்டும் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தான். நீ ஏன் பதில் கூறவில்லை? என குரு கேட்க சீடன் ஐயனே மூத்தவனுக்கு பிறரை விட தனக்கு அதிக பணம் வந்துவிட்டது என்ற அகங்காரமும் கர்வமும் வரும். அதோடு பிள்ளைகளுக்கு சமமாகப் பங்கிடாத தந்தைக்கு பாவம் வரும் என பதில் கூற மற்ற சீடர்கள் கேலியாக சிரித்தனர்.

ஆனால் குரு மகிழ்ந்து சீடனே இந்த பதிலை எப்படி கண்டுபிடித்தாய் என கேட்க சுவாமி தாங்கள் மூத்தவனுக்கு எவ்வளவு வரும் எனக் கேட்டிருந்தால் அது கணிதம். ஆனால் என்ன வரும் என்று கேட்டீர்களே அது உளவியல்  அப்படி கேட்டதை வைத்தே நான் பதிலை தீர்மானித்தேன் என்று பணிவுடன் பதிலளித்தான் சீடன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s