இது அதிசய உலகம்

download

ஒரு நாள் நாரதர் பிரம்மாவை காண அவரது இருப்பிடமான சத்தியலோகம் சென்றார். பிரம்மா அவரிடம் நாரதா உலகிலேயே அதிசயமான செயல் எது? என்று கேட்டார். நாரதரும் தந்தையே …………..பிறக்கும் எல்லா உயிர்களும் என்றாவது ஒரு நாள் இறப்பது உறுதி. இதை நன்றாக அறிந்திருந்தும் மனிதன் இறப்பைக் கண்டு அழுது புலம்புகிறான்  செத்த பிணத்தைப் பார்த்து சாகப்போகும் பிணங்கள் அழுவது தான் அதிசயமான செயல் என்று பதில் அளித்தார்.

நன்றாகச் சொன்னாய் நாரதா………………….. ஆனால் இதையும் விட அதிசயமான ஒன்று இந்த உலகில் நடக்கிறது. அதுபற்றி யோசித்து சொல்லேன் என்றார் பிரம்மா.  உடனே நாரதர் பாவம் செய்தால் தீமை உண்டாகும் என்பது தெரிந்திருந்தும் மனிதன் தயங்காமல் பாவச் செயலில் துணிந்து ஈடுபடுகிறான். இன்று அனுபவிக்கும் சுகபோகம் எல்லாம் எப்போதோ முற்பிறவியில் தேடிய புண்ணியத்தின் பலன் என்பதை அறிந்தும் நல்ல செயல்களில் ஈடுபட தயங்குகிறான். இப்படிபட்ட மனிதர்கல் வாழும் பூலோகமே  ஒரு அதிசயம் தான்  என்று விளக்கினார்  இதைக் கேட்ட பிரம்மா  சபாஷ் நாரதா  நீ கலகக்காரன் இல்லை…………… நல்ல சமத்துக்காரன் என்று பாராட்டினார்.

Advertisements

2 thoughts on “இது அதிசய உலகம்

  1. பாராட்டுக்களுக்கு நன்றி வருகைக்கும் கருத்துரைக்கும் மிகவும் நன்றி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s