சரஸ்வதி நதியின் கதை

 

நாம் நதிகளை அம்பாள் ஸ்வரூபமாக நினைத்து வழிபடுகின்றோம். வேதகாலத்தில் சரஸ்வதி தேவி  நதியாக வணங்கப்பட்டிருக்கிறாள். ஆனால் சரஸ்வதி நதி தற்போது மறைந்து விட்டதன் காரணம் ?download

விருத்திரன் எனும் அசுரனுக்கு பிப்பலாதன் என்கிற மகன் இருந்தான். தன் தந்தையை தேவேந்திரன் கொன்றதால் தேவ குலத்தையே அழிக்க எண்ணி தவம் புரிந்தான் அவன்.  தவத்தின் பயனாக தன் தொடைப்பகுதியிலிருந்து தீயை மூட்டி எங்கும் பரவச்செய்தான். தவத்தீயானது தேவபுரியைத் தாக்கிற்று. தீக்கனலின் உக்கிரம் தாங்க முடியாமல் அனைவரும் பிரம்மனை சரணடைந்தனர். பிரம்மன் வீணா வாணியால் மட்டுமே அக்னியின் உக்கிரத்தை தாங்க முடியும் என்று நினைத்து அந்த ஜூவாலையை கடலில் சேர்க்கும்படி கூறினான்.%e0%ae%9a%e0%ae%b0%e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%b5%e0%ae%a4%e0%ae%bf-%e0%ae%a8%e0%ae%a4%e0%ae%bfi

இதற்கு வாக்தேவி மறுப்பு ஏதும் கூறாமல் ஒரு நிபந்தனையை மட்டும் விடுத்தாள். தவத்தின் பயனால் மூண்ட அக்னியைத் தாங்குவது மிகவும் சிரமம். அதோடு தன் நதியில் நீராடி மக்களும் பாவங்களைப் போக்கிக்கொண்டால் அந்தப் பாவங்களையும் சேர்த்து தாங்கமுடியாது. எனவே மானிடர் கண்களுக்குப் புலப்படாத நதியாக மறைந்து வாழ விரும்புகிறேன் என்றாள் வாக்தேவி. அவளது வேண்டுகோளுக்கு பிரம்மன் இசைந்ததால் தான் சரஸ்வதி நதி நம் கண்களுக்குப் புலப்படுவது இல்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s