புலவர்களின் தலைவர்

download

தேவர்கள் முனிவர்கள் எல்லாரும் ஓரிடத்தில் கூடி எல்லாம் அறிந்த சகலகலா வல்லவராக விளங்கும் ஒருவருக்கு தாம்பூலம் வழங்கி பெருமைப்படுத்த முடிவெடித்தனர். கல்வி கேள்விகளில் சிறந்த அவ்வையாரிடம் சென்று “ அன்னையே புலமையில் சிறந்த உங்களுக்கு தாம்பூலம் அளிக்க விரும்புகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் “ என்று வெற்றிலையை நீட்டினார்.images

அவ்வையார் “ இதைப் பெறும் தகுதி எனக்கு இல்லை  ஐந்திரம் என்னும் இலக்கணம் எழுதிய இந்திரனிடம் இதைக் கொடுங்கள் “ என சொல்லிவிட்டார். இந்திரனோ “ என்னைவிட புலமையில் சிறந்த அகத்தியரே இதைப் பெற பொருத்தமானவர் “ என்று கூறினார். அகத்தியரும் புன்னகை புரிந்தபடி “ நான் தமிழ் முனிவராக இருந்தாலும் சகலகலாவல்லியான கலைமகளே தாம்பூலம் பெற தகுதி படைத்தவள் “ என்றார்.download (1)

கலைமகளோ “ என் கணவர் நான்முகனே புலமையில் சிறந்தவர். அவரிடம் கொடுங்கள் “ என மறுத்தாள்.  பிரம்மாவும் “ அம்பிகையான பார்வதியே ஞானத்தில் சிறந்தவள் “ என அனுப்பி வைத்தார். பார்வதியும் “ ஞானபண்டிதனான முருகனே உங்களின் தாம்பூலத்திற்கு தகுதி படைத்தவன் “ என்று அருள்புரிந்தாள். அவ்வையார் உள்ளிட்ட அனைவரும் முருகனின் இருப்பிடமான கந்தகிரிக்குச் சென்றனர்.  “ ஞானபண்டிதா நீயே சகலகலா வல்லவன். புலவர்க்கெல்லாம் தலைவரான வேலவனே  நீயே தாம்பூலம் ஏற்கும் முழுத்தகுதி படைத்தவன் ‘ என்று வேண்டினர். அன்புடன் முருகனும் அந்த தாம்பூலத்தை ஏற்றார்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s