கடவுளையும் விடாத விதி

imageresizer

திருமால் கிருஷ்ணன் என்னும் மனிதனாக அவதரித்து உலகில் தர்மத்தை நிலை நாட்டினார்.  மனிதனாகப் பிறந்துவிட்டால் தவறு செய்வது தவிர்க்கமுடியாததாகி விடுகிறது.  ஆனால் கிருஷ்ணன் செய்த தவறுகள் நல்லவர்களைக் காப்பதற்காகவே செய்யப்பட்டவை.  முந்தைய பிறவியில் ராமனாகப் பிறந்த திருமால் வாலி என்னும் வானுர அரசனை மறைந்திருந்து கொன்றார். அந்த வாலி கிருஷ்ணாவதார் காலத்தில் உலுபதன் என்னும் வேடனாகப் பிறந்தான். ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் ஒரு புதர் மறைவில் படுத்திருந்தார். ஏதோ மான் தான் படுத்திருக்கிறது என்ரு தவறாகக் கருதி உலுபதன் அம்பை எய்தான். அது கிருஷ்ணரின் காலை பதம் பார்த்தது. கிருஷ்ணர் உயிர் விட்டார்.

நாம் இந்தப் பிறவியில் பிறருக்கு என்ன செய்கிறோமோ அது இந்தப் பிறவியிலோ மறுபிறவியிலோ நம்மையே வந்து சேர்ந்து விடும். தெய்வமாகவே இருந்தாலும் இந்த விதிமுறை பொய்க்காது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s