பிறப்புக்கு காரணமான பொறாமை

2

கயிலை மலையில் புஷ்பதந்தன் மாலியவான் என்று சிவகணங்கள் இருந்தனர். இவர்களுக்குள் சிவத்தொண்டில் யார் சிறந்தவர் என்ற போட்டி ஏற்பட்டது. இந்த போட்டி பொறாமையாக மாறி ஒருவரையொருவர் சபித்துக்கொண்டனர். புஷ்பதந்தன் மாலியவானைச் சிலந்தியாகப் பிறக்கும்படியும் மாலியவான் புஷ்பதந்தனை யானையாகும்படியும் சபித்தனர். இருவரும் திருச்சி அருகிலுள்ள திருவானைக்காவலில் யானையாகவும் சிலந்தியாகவும் பிறந்தனர். அவை முன்பு செய்த தவப்பயனாக அங்கிருந்த நாவல் மரத்தினடியிலிருந்த சிவலிங்கந்தை வழிபட்டன.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

லிங்கத்தின் மீது சருகுகள் வெயில் விழாத வண்ணம் சிலந்தி நூல்பந்தல் இட்டது.  யானை சிவலிங்கத்தை வழிபட வரும்போது நூல் பந்தலை சிதைத்துவிட்டு இறைவனை பூஜித்துச் சென்றது. பொறுமை இழந்த சிலந்தி யானையில் துதிக்கையில் புகுந்து கடித்தது. சிலந்தியால் துன்புற்ற யானை துதிக்கையை ஓங்கி வேகமான நிலத்தில் அடித்தது. சிலந்தி இறந்தது.  சிலந்தியின் விஷம் தாங்காது யானையும் இறந்து விட்டது. இறைவன் யானைக்கு சிவபதத்தை அளித்தார்.  சிலந்தியை கோச்செங்கட் சோழ மன்னனாக பிறக்க அருள்புரிந்தார். யானைக் கொல்லவேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் சிலந்தி யானையைத் துன்புறுத்தியதால் அதற்கு மறுபிறவி ஏற்பட்டது.  இம்மன்னன் 70 சிவலாயங்களுக்கும் மூன்று பெருமாள் கோவில்களுக்கும் திருப்பணி செய்துள்ளார்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s