நிரந்தர பதவி

ST_20150908142108331892

ஒரு ராணிக்கு நான்கு  மகன்கள் இருந்தனர். அவர்களுக்கு பக்திக் கதைகளை சொல்வாள்.  அவர்கள் ஒழுக்கத்தின் சின்னமாக வளர்ந்தனர். மஹாராஜாவுக்கு இதில் சற்று வருத்தம். இந்தக் குழந்தைகளை இப்படியே பக்தி மார்க்கத்தில் வளர்ந்ததால்  நாடாளூம் திறமை எப்படி வளரும்?  அவர்களுக்கு சாத்வீகத்தைப் போதித்தால் எதிரிகளிடம் இருந்து நாட்டை எப்படி காப்பாற்றுவது? என்ற நியாயமான வருத்தம் தான்.  எனவே பட்டத்துக்கு வர வேண்டிய மூத்த மகனுக்கு மட்டும் போர்ப்பயிற்சி எடுக்க வெளியூர் அனுப்பினார்.  அவன் கிளம்பும் போது அவனது தாய் ஒரு கடிதத்தை அவனிடம் அவனிடம் கொடுத்து “ மகனே நீ பெரியவனான பிறகு இதைப்படி “ என்று சொல்லி அனுப்பினான். எல்லாரும் வளர்ந்தனர். ராணியிடம் வலர்ந்த மூன்று மகன்களும் துறவிகளாகி விட்டனர்.

மூத்த மகனும் பெரியவன் ஆனான். அம்மா கொடுத்த கடிதத்தை படித்தான். அதில் “ இவ்வுலகில் கடவுள் மட்டுமே உண்மை. பிற அனைத்தும் பொய். ஆன்மா கொல்வது இல்லை. கொல்லப்படுவதும் இல்லை” என எழுதியிருந்தது. இதைப்படித்த அந்த மகனும் துறவியாகிவிட்டான். பதவி பட்டம் எல்லாம் தற்காலிக சுகம் தருபவையே  நிரந்தர பதவி என்பது இறையுலகில் தான் கிடைக்கும். அதற்கு வழி காட்டுவதே ஆன்மிகம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s