எது நமது சொந்தம்

17-ganga-river

கங்கையில் ஒரு வியாபாரி குளித்துக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அழகான கைத்தடி ஒன்று மிதந்து வந்தது. அதை எடுத்துக்கொண்டு கரையை நோக்கி நீந்தினான் அவன். அப்போது அவர் நீர்ச்சுழலில் மாட்டிக்கொண்டான். தப்பிக்கக் கடும் முயற்சி செய்தான்.  ஒரு வழியாக போராடி உயிர் தப்பினான். ஆனால் அந்தக் கைத்தடி எங்கோ நழுவிப்போய்விட்டது.

கரைக்கு வந்த அவன் கைத்தடியை இழந்துவிட்டேனே என்று கதறினான். அங்கு இருந்த ஒரு துறவி அய்யா நீங்கள் குளிக்க வெறுங்கையுடன் வந்ததைப் பார்த்தேனே இப்போது கைத்தடியை நழுவ விட்டதாகக் கூறுகிறீர்களே என்று கேட்டார்.  வியாபாரி நடந்ததைச் சொன்னார்.download

அய்யா உங்களைப் பார்த்தால் எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது. கங்கையில் கைத்தடி மிதந்து வருகிறது. இப்போதும் அது மிதந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அப்படியிருக்க அது உங்கள் கைத்தடி என்று எப்படி சொல்கிறீர்கள்.  அந்தக் கைத்தடி உங்கள் கையில் இரண்டு நிமிடங்கள் இருந்ததால் அது உங்களுக்கு சொந்தம் கொண்டாட உரிமை பெற்று விட்டீர்களா?

வாழ்க்கையில் எதுவும் நிச்சயமில்லை. பிறக்கும்போது யாரும் எதையும் கொண்டுவரவில்லை. போகும்போதும் எதையும் கொண்டு போகப்போவதில்லை. ஆனால் வாழ்க்கையில் பலவற்றை நாம் சொந்தம் கொண்டாடுகிறோம்.  நமது துன்பங்களுக்கெல்லாம் இதுதான் காரணம்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s