தாயில்லாமல் நானில்லை

kashyapa-rishi-saptarshis-hinduismகஸ்யப முனிவருக்கு வினதை கத்ரு என இரு மனைவிகள் . வினதைக்கு கருடனும் அருணனும் பிறந்தனர்.  கத்ருவுக்கு கார்கோடன் உள்ளிட்ட நாகங்கள் பிறந்தன. வினதைக்கும் கத்ருவுக்கும் பகை இருந்தது. ஒரு நாள் வெள்ளைக் குதிரை ஒன்றில் இந்திரன் செல்வதைக் கண்ட வினதை கத்ருவிடம் அந்தக் காட்சியை காண்பித்தாள். குதிரையின் வால் மட்டும் கருப்பாக இருப்பதாக கத்ரு பொய் சொல்ல வினதை திட்டவட்டமாக மறுத்தாள். வாலின் நிறம் கருப்பு என நிரூபித்தால் கத்ருவுக்கு தான் அடிமை என்று வினதை சபதமிட்டாள். பொய்யை உண்மையாக்க கார்கோடனின் உதவியை கத்ரு நாடினாள்.

உடனே பாம்பான கார்கோடன் வேகமாகச் சென்று குதிரையின் வாலில் சுற்றிக்கொண்டான். இதை கத்ரு வினதையிடம் காட்டினாள். குதிரையின் வால் கருப்பாக இருந்ததைக் கண்ட வினதை கத்ருவின் அடிமையானாள்.ST_20150818125119107891

சில காலம் கழித்து கத்ரு வினதையிடம் இந்திரனிடம் உள்ள அமிர்த கலசத்தைத் தன்னிடம் கொண்டு வந்து சேர்ந்தால் அடிமைத் தளத்தில் இருந்து விடுவிப்பதாக தெரிவித்தான். கருடனும் தேவலோகம்  புறப்பட்டார். இந்திரனிடம் போரிட்டு அமிர்த கலசத்தைக் கைபற்றினான். இதுபற்றி தேவர்கள் திருமாலிடம் முறையிட அவர் கருடனைத் தடுத்து நிறுத்தினார். இருந்தாலும் தன் தாயாருக்கான வீரத்துடன் போரிட்ட கருடன் மீது திருமாலுக்கு மதிப்பு உண்டானது. அமிர்த கலசத்துடன் செல்ல கருடனை அனுமதித்தார். கருடன் கத்ருவிடம் அமிர்த கலசத்தை ஒப்படைத்து தாயை விடுவித்தார். அத்துடன் திருமாலின் வாகனமாகும் பாக்கியமும் பெற்றார்/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s