விவேகானந்தரின் சிந்தனைத் துளிகள்

download (1) - Copy

எவன் ஒருவனுக்கு தன்னிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லையோ அவனே நாத்திகன். சுதந்திரமானவனாக இரு  எவரிடத்தும் எதையும் எதிர்பார்க்காதே.

இல்லை என்று ஒருபோதும் சொல்லாதே. என்னால் இயலாது என்றும் ஒரு நாளும் சொல்லாதே.

நீ உறுதியுடன் இருந்தால் பாம்பின் விஷம் கூடச் சக்தியற்றதாகிவிடும். நீ அடிமையாக இருப்பது உனக்குப் பொருந்தாது. எழுந்திரு  விழித்திரு   நின்று போராடு.

நீ எதைச் செய்தாலும் அதன் பொருட்டு மனம் இதயம் ஆன்மா முழுவதையும் அர்ப்பணித்துவிடு.

தனி மனிதர்களின் நிலை உயர்த்தப்பட்டால் தேசமும் அதன் நிறுவனங்களும் உயர்வடைந்தே தீரும். தூய்மை பொறுமை விடாமுயற்சி மூன்றும் வெற்றிக்கு இன்றியமையாதவை. இவை மூன்றுக்கும் மேலாக அன்பு இருக்கவேண்டும்.

மனிதனுக்குள் ஏற்கெனவே புதைந்துள்ள பரிபூரணத் தன்மையை வெளிப்படுத்துவதுதான் கல்வியாகும்.

நீ ஒருவருக்குச் செய்யும் உதவியைச் சேவையாக நினைத்துச் செய்swami_350_011214030911

மரணம் வருவது உறுதியாக இருக்கும்போது நல்ல காரியத்திற்கு உயிரை விடுவது மேல்.

நீ உற்சாகத்துடன் இருக்கத் தொடங்குவதுதான் சமய வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பத்தின் அறிகுறியாகும்.

மனிதனுக்கு மன அமைதியைத் தருவதுதான் மதத்தின் அடிப்படை லட்சியமாகும்.

ஒரு இலட்சியதிற்காக நீ உன் உயிரையும் அர்பணிக்கக்கூடியவனாக இருந்தால் தான் நீ ஒரு தலைவனாக இருக்க முடியும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s