பக்தியில் ஜெயிக்க மீன் பிடிப்பவர்களை பாருங்க

images

ஒரு குளக்கரையில் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சென்று கொண்டிருந்தார். அவரைக்கண்ட ஒரு பக்தர் “ குருதேவா பக்தி மார்க்கத்தில் வெற்றி பெற விரும்புகிறேன். வழிகாட்டுங்கள்’ என்று வேண்டினார்.  “ இதோ இங்கு மீன் பிடிக்க தூண்டில் போடுபவனைப் பார் தினமும் இங்கு வந்து என்ன நடக்கிறது என்று கவனி “ என்று சொல்லிவிட்டு போனார். நான்கு நாள் தொடர்ந்து வந்த பக்தர் தூண்டில் போடுபவதை உன்னிப்பாக கவனித்தார். பின் ராமகிருஷ்ணரைக் காணச் சென்றார். “ குருதேவா தூண்டில் போடுவதை நான்கு  நாள் பார்த்துவிட்டேன். இப்போதாவது வழி சொல்லுங்கள் “ என்றார். “ அது தான் வழி கிடைத்திருக்குமே………….. இனி நான் காட்ட என்ன இருக்கிறது ?” என்றார் ராமகிருஷ்ணர்.fishing-mita

இது கேட்டு விழித்தார் பக்தர். அவரிடம் ராமகிருஷ்ணர் “ மீன் பிடிப்பவ்னின் கவனம் எப்போதும் தூண்டிலேயே இருந்திருக்கும். யார் பேச்சு கொடுத்தாலும் என்ன செய்தாலும் அவனது கண் தூண்டில் மீதே இருந்திருக்கும். வெயிலில் காய்ந்தாலும் அவன் சிறிதும் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டான். மீன் சிக்கியதும் கரையில் இழுத்துப்போட்டு சந்தோஷப்பட்டிருப்பான் இல்லையா……………………” என்றார். ஆமாம் குருதேவா அது தான் அங்கு நடந்தது என்றார் பக்தர். “ இது போலவே உலக வாழ்வில் ஈடுபட்டாலும் ஆழ் மனதில் கடவுள் சிந்தனை இருக்கவேண்டும். பக்தியில் வெல்ல இதுவே வழி “ என்றார் ராம கிருஷ்ணர்.

Advertisements

2 thoughts on “பக்தியில் ஜெயிக்க மீன் பிடிப்பவர்களை பாருங்க

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s