உயர்ந்த பொருள்

Sri_Ramanujar

குரு நாதரான யாதவப்பிரகாசருக்கு எண்ணெய் தேய்த்துக்கொண்டிருந்தார் சீடர் ராமானுஜர். அப்போது ராமானுஜரின் கண்களில் வழிந்த கண்ணீர் கன்னத்தில் வழிந்தோடி குரு நாதரின் தோளில் சிந்தியது. நிமிர்ந்து பார்த்த குரு ராமானுஜா ஏன் அழுகிறாய்? என்று கேட்டார். நீங்கள் விஷ்ணுவின் கண்ணழகை வர்ணிக்கும் சுப்யாஸம் என்ற பதத்திற்கு குரங்கின் ஆசனவாய் போல சிவந்த கண்கள் என பொருள் சொன்னீர்கள். போயும் போயும் இப்படியா சொல்வீர்கள் அதை எண்ணி  மிகுந்த வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் சிந்துகிறேன். என்றார் ராமானுஜர்.

குரு நாதர் அலட்சியத்துடன் ஒரு வார்த்தைக்குரிய பொருளை உள்ளது உள்ளபடி தானே சொல்லமுடியும். உனக்கு வேறு பொருள் தெரிந்தால் சொல் என்றார்.downloadகுருவே சுப்யாஸம்  என்பதை கபி ஆஸம் என்று பிரியுங்கள். கபி என்றால் சூரியன் ஆஸம் என்றால் மலர்ந்த என்று பொருள் வரும். சூரியனால் மலர்வது தாமரை அதனால் தாமரை போல சிவந்த கண்கள் என்பதே பொருத்தமானது என்றார் ராமானுஜர். ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள் இருந்தால் உயர்ந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்வதே உயர்ந்தது.

Advertisements

2 thoughts on “உயர்ந்த பொருள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s