அக்பர் கொண்டாடிய தீபாவளி

Akbar-Drawing-5

தீபாவளி மாதமான ஐப்பசி மாதத்திற்கு துலா மாதம் என்றொரு பெயர் உண்டு. துலாம் என்றால் தராசு என்று பொருள். தராசின் இரு தட்டுக்களும் சம நிலையில் இருப்பது போல ஐப்பசி மாதத்தில் மட்டும் இரவும் பகலும் சமமாக இருக்கும். தீபாவளிக்கு காரணமான நரகாசூரனின் உண்மையான பெயர் பவுமன். பவுமன் என்றால் பூமியின் பிள்ளை என்று அர்த்தம்.

download (2)மொகலாய மன்னர்களில் அக்பர்தான் தீபாவளியை மிக விமரிசையாக கொண்டாடியவர் அக்பரின் அவைப் புலவராக இருந்த அபுல்வாசல் எழுதிய அயனி அக்பரி என்னும் புத்தகத்தில் தீபாவளி பற்றி விரிவாக எழுதியுள்ளார். அந்நாளில் இந்து ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு அக்பர் பொன் பொருள் புத்தாடை மற்றும் இனிப்புக்கள் கொடுத்து உதவுவாராம்.  அவர் இதற்காக தனி அறக்கட்டளையே அமைத்திருந்தாராம்.

One thought on “அக்பர் கொண்டாடிய தீபாவளி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s