எஜமானன் யார்?

பசு-94x_zebu3

குரு ஒருவர் தன் சீடர்களுடன் தெருவில் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார். குருமார்கள் சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும்போதெல்லாம் சீடர்களுக்கு தத்துவ ஞானத்தை போதிப்பார்கள்.

தெருவில் ஒருவன் பசுவைக் கயிற்றினால் கட்டி இழுத்துக்கொண்டு போனான். குரு மாணாக்கர்களிடம் பசு மனிதன் இருவரில் யார் யாருக்குக் கட்டுப்பட்டிருக்கிறார்/ என்றார்.

“பசுதான் மனிதனுக்குக் கட்டுப்பட்டது. அவன் தான் எஜமானன். கயிரு அவன் கையில்தான் . அவன் இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் மாடு போகவேண்டும். பசு மனிதனின் அடிமை” என்றனர். சீடர்கள்.

குரு கத்தியினால் கயிற்றை அறுத்துவிட்டார். பசு ஓடிவிட்டது. அதை ஓட்டி வந்தவன் திட்டிக்கொண்டே அதன் பின்னால் ஓடினான்.

குரு சொன்னார். “ பார்த்தீர்களா ? மாடு மனிதனை லட்சியம் செய்யாமல் ஓடிவிட்டதை  இதே போல்தான் நம் மனதும் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் வரைதான். நாம் நம் மனதுக்கு எஜமானன்   இல்லாவிட்டால் அது தன் போக்கில் போகும்” என்று விளக்கினார்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s