யார் பொறுப்பு?

images3415_mini-720x480

அந்தணன் ஒருவன் தோட்டம் அமைத்து அதைக் கண்ணும் கருத்துமாக காப்பாற்றி வந்தான். ஒரு நாள் பசு ஒன்று தோட்டத்தை நாசம் செய்து விட்டது. அதைக்கண்ட அந்தணன் பசுவை அடிக்க அது இறந்து போய்விட்டது. அந்தணன் பசுவைக் கொன்ற விட்ட செய்தி ஊர் முழுவதும் பரவியது. மற்றவர் முன் தன்னை ஒரு வேதாந்தி என்று காட்டிக்கொள்ளும் இந்த அந்தணன் தமது அனைத்து செயல்களுக்கும் ஒரு காரணத்தைக் கண்டுபிடித்து வேதாந்த முறையில் பதில் சொல்லி சமாளிப்பது அவனது வழக்கம்.

ஊர்மக்கள் “அந்தணராகிய நீங்கள் பசுவைக் கொன்றது மஹா பாவம் “என்று சொன்னார்கள். அதற்கு அவன் “நான் பசுவைக் கொல்லவில்லை என் கையே பசுவைக் கொன்றது. கைக்கு இந்திரனே அதிதேவதியயாக இருப்பவன். எனவே பசுவைக்கொன்ற பாவம் இந்திரனையே சேரும்” என்று சொல்லி வந்தான்.

அந்தணன் இப்படிச் சொன்னதை இந்திரன் கேள்விப்பட்டான். இந்திரன் ஒரு வயதான அந்தணன் உருவத்தில் தோட்டத்து சொந்தக்காரனனான அந்தணரிடம் சென்று “சுவாமி இந்தத் தோட்டம் யாருடையது/”? என்று கேட்டான்;

“எனக்குத்தான் சொந்தமானது” என்றான் அவன். “தோட்டம் மிக அழகாக இருக்கிறது. உங்கள் தோட்டக்காரன் நல்ல திறமைசாலியாக இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் இந்த மரங்களை இவ்வளவு அழகாகவும் வரிசையாகவும் நட்டிருக்கிறான். இது நான் செய்த வேலை என் யோசனைப்படி எனது மேற்பார்வையிலேயே தோட்டக்காரன் இம்மரங்களை நட்டான்” என்றான்.lord-indra_17166

“அப்படியா இதோ இந்தப் பாதையை யார்  போட்டது? வெகு நேர்த்தியாகப்போடப்பட்டிருக்கிறதே?  இதையும் நான் தான் செய்தேன்”  என்று மகிழ்வுடன் சொன்னான் அந்தணன்.  அனைத்தையும் கேட்ட இந்திரன் “அந்தணரே இவையெல்லாமே உங்களுடையவை என்று சொல்கிறீர்கள் இத்தோட்டத்தில் நடைபெற்றிருக்கும் வேலைகள் அனைத்தையும் நீரே செய்ததாகவும் அவற்றுக்கு உரிய பெருமை எல்லாம் உங்களுக்கே சேர வேண்டும் என்றும் சொல்லிவிட்டீர்கள் அப்படியிருக்கும்போது பசுவைக் கொன்ற பாவத்துக்கு மட்டும் இந்திரனை உட்படுத்துவது நியாயமாகுமா”?/ என்று கேட்டு மறைந்து போனான்,.

கடவுள் ஒரு போதும் தீமைகளால் தீண்டப்படாதவர் எப்போதும் தூய்மையான மனத்துடனேயே இருந்து கொண்டிருப்பவர்  நீ செய்யும் தீய செயல்களுக்கு அவரைக் காரணம் சொல்லாதே. உன் தீய செயல்களுக்கு நீயே பொறுப்பு வேதாந்தத்தை அரை குறையாக தெரிந்து கொள்வதும் ஆபத்தானதே.

பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் கதையிலிருந்து  எடுத்தது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s