குலச்சிறை நாயனார்

download

பாண்டி நாடு மணமேற்குடியைச் சேர்ந்தவர் குலச்சிறை நாயனார். சிறந்த சிவ பக்தரான இவர் நின்றசீர் நெடுமாறன் அரசவையில் முதலமைக்சராக பணி செய்தார். பாண்டிய மன்னன் சமண சமயத் தவனாகவும் குடிகளெல்லாம் அவன் வழியினராகவும் நின்றபோதும் சைவத்தின் வழி நின்றவர். நாட்டின் அமைச்சர் பணியை மட்டும் பாராமல் தவறான வழியில் செல்லும் மன்னனையே நல்வழிப்படுத்திய பெருமை இவருக்கு உண்டு.naneduma_i

பாண்டிய  நாடெங்கிலும் ஓங்கியிருந்த சமண ஆதிக்கத்தை வேரோடு சாய்த்த சிறப்பு ஞான சம்பந்தருக்குரியது. மந்திரமாவது நீறு என்ற திரு நீற்று பதிகம் பாடி மன்னனின் வெப்பு நோய் நீக்கிய அவர் அனல் மற்றும் புனல் வாதத்தில் வென்று சைவக் கொடியை உயர்ந்து பறக்கவிட்டார். பாண்டிய மண்ணில் இப்படி மீண்டும் சைவம் தழைத்து ஓங்கக் காரணமானவர் குலச்சிறை நாயனார். வேறும் அமைச்சுப் பணியோடு நில்லாமல் அவர் செய்த இந்த இறைபணி அவரை இன்றும் நினைக்கச்செய்கிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s