அரங்கன் நடை

download

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆசிரம பரம்பரையைச் சார்ந்த தேரழந்தூர் ஆண்டவன் ஏழாவது பட்டத்து ஸ்வாமிகள் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து அவருக்கு திருக்குடந்தை சாரங்கபாணி பெருமாளிடத்தில் அதிக ஈடுபாடு. ஸ்ரீரங்கத்தில் அரங்கனுடைய வாகனத்தை எழுந்தருளச் செய்பவர்களை பாதந்தாங்கிகள் என்று கூறுவர். இவர்கள் அரங்கனின் பல்லக்கை சுமந்து பலவிதமான நடைகளில் வருவார்கள். சிம்மகதி நடையில் சிங்கம்போல பாய்ந்தும் நடந்தும்  சர்ப்பகதியில் பாம்பு போல வளைந்து வளைந்து நடந்தும் அஸ்வகதி நடையில் குதிரை ஓடுவதுபோல் கோணிக்கோணியும் ஓடுவார்கள்.

sarangapaniஸ்ரீரங்கத்தில் நடப்பதுபோல் சாரங்கபாணி பெருமாளையும் நடையில் பார்க்கவேண்டுமென்ற ஆவலினால் தேரழந்தூர் ஆண்டவன் கும்பகோணம் சாரங்கபாணி கோயில் உற்சவத்தின்போது அந்தப் பெருமாளையும் அரங்கன் நடைபோல ஸ்ரீரங்கத்து ஸ்ரீ பாதந்தாங்கிகளை அழைத்து வந்து நடக்கச்செய்தார்.

imagesஆனால் ஸ்ரீரங்கத்தில் நடப்பது போல அவ்வளவு நன்றாக கும்பகோணத்தில் அமையவில்லை என்று கருதி ஸ்ரீபாதந்தாங்கிகளிடம் குறைப்பட்டுக்கொண்டார். அதற்கு ஸ்ரீபாதந்தாங்கிகள் ஸ்ரீரங்கத்தில் நாங்களாக நடக்கவில்லையே  அரங்கன் தான் எங்களை நடத்துகிறான் என்று கூறியதைக் கேட்டு இந்த விவேகம் எனக்கு இல்லாமல் போய்விட்டதே என்று நினைத்து அன்று முழுவதும் அழுது கொண்டே இருந்தாராம்.

எம் கே நாராயணன்  சென்னை.

Advertisements

3 thoughts on “அரங்கன் நடை

  1. உண்மை! அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது என்று சொல்லும்போது ஸ்ரீபாதம் தாங்கிகளையும் அவனன்றோ நடக்க வைக்கிறான்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s