முன்னேறு மேலே மேலே

மனிதன் எதுவரை முன்னேறலாம் என்ற கேள்வி எழுந்தால் அதற்கு எல்லை எதையும் இயற்கை வகுக்கவில்லை. முயற்சிக்க முயற்சிக்க நன்மைதான். ஒரு விறகுவெட்டி காட்டுக்குப் போனான். எதிரே ஒரு துறவி வந்தார். “ மகனே முன்னேறிச்செல் “ என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாகச் சென்றுவிட்டார்.

wood_Cutter

துறவியின் வார்த்தை விறகுவெட்டியின் மனதில் பதிந்தது. அவன் வழக்கமாக செல்லும் தூரத்தைவிட இன்னும் சில மைல்களைக் கடந்தான். அங்கே சந்தன மரங்கள் இருந்தன அவற்றை வெட்டி விற்று பணக்காரன் ஆனான். துறவியின் வார்த்தை மட்டும் மறக்கவில்லை.  துறவி இது போதும் என்று சொல்லவில்லையே முன்னேறு என்று தானே சொன்னார் என சிந்தித்தவனாய் மேலும் சில மைல்களைக் கடந்தான். அங்கே வெள்ளிச்சுரங்கம் இருந்தது. அடேயப்பா வெட்டியெடுத்து விற்று மேலும் பணம் சேர்த்தான். இப்படியே தங்கச்சுரங்கம் வைரச்சுரங்கம் என அவனது பயணம்  நீண்டுகொண்டிருக்கிறது. இப்போது அவன் உலகப்பணக்காரர் வரிசையில் இருக்கிறான். எந்தச் சூழலிலும் முயற்சியை மட்டும் கைவிடாமல் இருந்தால் மேலும் மேலும் முன்னேறலாம்.

Advertisements

4 thoughts on “முன்னேறு மேலே மேலே

  1. நல்ல கதை. விறகுவெட்டிக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் நமக்கும்தான் என்று எடுத்துக் கொண்டால் நாமும் வெள்ளிச் சுரங்கம், தங்கச் சுரங்கம் இவைகளை கண்டறியலாம். நமது சோம்பல் நம்மை முன்னேறவிடாமல் செய்கிறதே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s