வாழும்போதே 

download

கருமி ஒருவன் துறவி ஒருவனைச் சந்தித்து சுவாமி எனக்கு நிறைய செல்வம் இருக்கிறது   ஆனால் எனக்குக் குழந்தை இல்லை  நான் இறந்தபின் என் சொத்துக்கள் முழுவதும் இந்த ஊர் மக்களுக்குத்தான் சென்றடையப்போகிறது  ஆனாலும்  இந்த ஊர் மக்கள் என்னைப் பாவி என்று தூற்றுகிறார்கள்.  இதற்கு நீங்கள்தான் ஒரு விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என கேட்டார்.
அதற்கு துறவி சொன்ன விளக்கம்  ” பன்றி ஒன்று பசுவிடம் குறையிட்டுக்கொண்டதாம்.  பசுவே மக்கள் உங்களைத்தான் புகழ்கிறார்கள். எங்களையோ  நித்திக்கிரார்கள்.  நீங்கள் உடம்புக்கு ஆரோக்கியமான பாலைத் தருவது உண்மைதான். ஆனால் நான் இறைச்சி உட்பட என்னையே  முழுமையாக அவர்களுக்குத் தருகிறேன். அப்படி இருந்தும் என்னை ஏன்  தூற்றுகிறார்கள்? என்று கேட்டதாம். அதற்கு பசு  நான் உயிருடன் இருக்கும்போதே மற்றவர்களுக்கு உதவுகிறேன். அதனால் என்னை புகழ்கிறார்கள்.
pig-and-cowஆனால் நீயோ இறந்த பிறகுதான் அவர்களுக்கு பயன்படுகிராய். என்று கூறியதாம்.  அதைப்போல் ஒருவர் உயிருடன் இருக்கும்போதே மற்றவருக்குத் தம்மால் முடிந்த அளவு பயனுள்ள வகையில் வாழ வேண்டும்  நீங்களும் வாழும்போதே  உங்கள் செல்வத்தைக்கொண்டு துன்பப்படும் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தால் வாழும் காலத்திலேயே மக்கள் உங்களைப் புகழ்வார்கள் என்று கூறினார் துறவி .
நன்றி     கே  என்  மகாலிங்கம்   பாண்டிச்சேரி
Advertisements

2 thoughts on “வாழும்போதே 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s